Sender brev til 1 082 nyvalgte

Fylkesmannen har skrevet brev til alle de 1 082 ny- og gjenvalgte kommunepolitikerne i Innlandet. Allerede nå vil han sette blant annet beredskap og arbeidet for barn og unge på sakskartet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.09.2019

De nye kommunestyrene har ennå ikke konstituert seg, men fylkesmann Knut Storberget gratulerer, inviterer til samarbeid og peker på noen utvalgte områder i brevet til de som blir kommunepolitikere de neste fire årene.

Politikerne som samfunnsbyggere

Han skriver blant annet: «Du og dine kolleger skal bygge sterkere kommuner - og et sterkere Innlandet. (...) Du vil sikkert oppleve det politiske arbeidet som arbeidskrevende, men også spennende. Det er mye informasjon du skal ta til deg, enten du er nyvalgt eller gjenvalgt. Og du har mange roller å håndtere; som samfunnsbygger, næringsutvikler, arbeidsgiver og ombudsmann for dine innbyggere.

Fylkesmannsembetet i Innlandet, med 250 fagfolk på mange av områdene du får ansvar for, ønsker å være medspiller for deg og dine kolleger. Jeg har allerede på besøk i alle kommunene sagt at vi hos oss skal ha «åpen dør» og «lav terskel».»

Får ansvar fra første stund

Fylkesmannen peker på at de nye politikerne får et stort ansvar fra første stund, og peker på områder han er opptatt av når han skriver til de nyvalgte:

  • «Et av de tyngste ansvarene du har – og der det kan bli store konsekvenser om noe skjer – er innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Vi bor alle i en kommune, og konsekvensen av nesten alle uønskede hendelser vil måtte håndteres av kommunen. Det siste året har vi sett ekstrem skogbrannfare, avlingssvikt og tørke, flere bortfall av bredbånd og telefoni, ekstrem lokal nedbør, harepest og blågrønnalger, og det bare i Innlandet. (...)
  • Jeg har også satt søkelyset på situasjonen for barn og unge. Dessverre opplever for mange barn utrygghet hjemme. I Innlandets kommuner er det anslagsvis 6.000-9.000 barn som sliter med overgrep hjemme. De er vårt ansvar. De bor blant oss. Ikke andre steder. En barndom varer livet ut. Barna fortjener å bli sett av oss alle.
  • Som fylkesmann er jeg opptatt av at kommunene har gode planer, og setter dem ut i livet. Områdene nevnt over er bare noen av mange som krever en forankring i planer, og lovverket slår fast at arbeidet med planstrategier for de neste fire årene starter nå.»

Fylkesmannen avslutter brevet med en oppfordring om å bidra til å bygge et sterkere Innlandet og bygge identitet og stolthet for denne viktige delen av Norge.

Kontaktpersoner