Sør-Aurdal

Lengst sør i Valdres, en kommune med hyttebygging og vekst i handelsomsetningen, men som sliter med befolkningsnedgang og «dyre» tjenester. Kommunen er lang og bosettingen spredt. Men oppi dette, et sted folk møtes i mange deler av livet. Som vikar, som ansatt eller som pårørende, og kanskje en gang som beboer. Sør-Aurdalsheimen vil ha kvalitet og tradisjon – også i matveien.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2019

Fylkesmann Knut Storberget har hatt med seg en gjeng med ansatte fra fylkesmannsembetet i Innlandet på besøk. Invitert av kommunen til en middag slik beboerne får den på Sør-Aurdalsheimen. Og selvsagt invitert til informasjon om suksesser og utfordringer.


Publisert 29.01.2019

Seks hjertesukk fra en avtroppende

Ordfører Kåre Helland har vært ordfører i Sør-Aurdal siden 2007. Til høsten gir han seg etter 12 år. Ifølge han selv gjør det at han kan tenke mer høyt nå enn han har gjort før. På møtet med fylkesmann Knut Storberget & co inviterte han sine sambygdinger i politikk og administrasjon til å komme med innspill – og innspill ble det.


Publisert 29.01.2019

Klubb og duppe til begjær

Fylkesmannen har oppdrag som angår folk fra vugge til grav, sies det gjerne fra Fylkesmannens folk for å vise bredden i oppdragene. Det samme gjelder også så til de grader kommunene. I Sør-Aurdal var fokuset på de som har nådd middagshøyden. Trivsel og bokvalitet gjelder også de som bor på Sør-Aurdalsheimen. Vær så god, klubb og duppe er servert!


Publisert 28.01.2019

Fylkesmannens egne ord - Sør-Aurdal

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.


FAKTA OM SØR-AURDAL

Kommunenavn: Sør-Aurdal (kommer av et bortkommet elvenavn Aura, ‘gruselven’)
Slagord: Først i Valdres
Landareal: 11.209 km2
Folketall:  2870
Ordfører 2023: Marit Hougner (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

DAGENS MENY

PROGRAM I SØR-AURDAL

Sted: Kommunehuset, ungdomsskolen i Bagn og Fekjærtunet
Dato: 7. november 2023

Tema:

  • Beredskap - Uværet Hans
  • Stormen 2021
  • Innlandsporteføljen