Dialog med innbyggerne, dialog med staten

I møtet mellom fylkesmann Knut Storberget og co. og kommunens ordfører, varaordfører og administrasjon kom byens planutfordring nummer én umiddelbart på bordet; jernbanetrasé. Fylkesmannen utfordret kommunen til generelt å være tydelig, være tidlig ute med å lufte sine planer med andre planmyndigheter og ha utvidet dialog med fylkesmannsembetet i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2019

Dermed ble det både en og to runder om planarbeid, der kommunenes ønsker om vekst veid opp mot statlige føringer som jordvern og fortetting ble diskutert. Det er neppe noen overraskelse at byen med sine mange og store utviklingsplaner ser utfordringer med å få ting akkurat slik de ønsker.

Statlige føringer er Stortingets vedtak

Fylkesmannen minnet om at de statlige føringene faktisk ikke er noe Fylkesmannen finner på, men konsekvenser av vedtak i Stortinget. Ass. fylkesmann Sigurd Tremoen (med erfaring som fylkesmann i Oppland) innrømmet at dette er et krevende arbeidsområde. Men han sa også:

-Det som har skjedd, er at kommunene har kommet tidligere med sine planer i stedet for når de er ferdige. For jeg tror det er stor enighet om hva vi i utgangspunktet ønsker – så må vi se på mulighetsrommet for å få realisert det.

Dialog med innbyggerne

Men det er ikke bare dialog mellom Fylkesmann og kommune som er viktig. Ordfører Einar Busterud:

-Siden jeg ikke representerer noe nasjonalt parti, men et lokalt, er det jobbet mye med å høre og ha dialog med innbyggerne.

Arena for informasjon og innspill

Og det er her bylaben kommer inn – et møtested og lyttepunkt. Da kommunen ba om innspill i form av post-it-lapper på vindusruta på lokalet, som er midt i Hamar gågate, fikk de 667 innspill fra innbyggerne om hva som er bra og hva som kan bli bedre med Hamar. Spørsmålene kommunen stiller seg selv og innbyggerne, er: Har du lyst å bidra til bevaring og utvikling av Hamars by, landskap og boligmiljøer? Hvordan skal Hamar se ut og fungere? Hva skal bevares, hva skal utvikles, hvilke funksjoner må vi tilrettelegge for?

Byutvikler Guro Vestvik bruker mye tid i bylaben, som er et lokale for samhandling, formidling og synliggjøring av planer og prosjekter. Her er det plass for møter og tilbakemeldinger, ikke bare for kommunen, men også andre utviklingsaktører (blant annet BaneNor og KS).

GLIMT I SPILLVERDENEN

Fylkesmannen & co og kommunens folk gjorde også et besøk i EOSs showroom, der det ble vist hvordan spillteknologi anvendes i undervisning. Her var det også en improvisert tur i resten av "spillhuset" - ukjent terreng for relativt mange i følget!