Viktige endringer i den nasjonale veilederen om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Røntgenbilde av overkropp
Foto: Unsplash

Det er ble i oktober gjort sentrale faglige oppdateringer i kapittel 4 i veilederen. Her kan du lese mer om hva disse endringene innebærer. 

Publisert 26.10.2023

Undersøkelse for tuberkulose

Det er presiseringer rundt tidspunkt for screening og om organisering screening/oppfølging ved ankomst gjennom Nasjonalt ankomst-senter (NAS) eller via desentralisert registering.

Det har vært medieoppmerksomhet rundt smittsom tuberkulose den siste tiden. Det er viktig å vite at tuberkulose er lite smittsomt sammenliknet med mange andre sykdommer, og smitte forutsetter vanligvis tett samvær over tid. Tuberkulosesmitte skjer gjennom luftbåren spredning av tuberkulosebakterie fra en person med lungetuberkulose. Utendørs smitte forekommer svært sjelden. Se denne artikkelen fra Folkehelseinstituttet om tuberkulose. Se også informasjon om tuberkuloseundersøkelse og tidspunkt for screening.

Tidlig helsekartlegging og identifisering av oppfølgingsbehov

Det er lagt til  informasjon om at kommunens ansvar for nødvendig helsehjelp til nyankomne asylsøkere og flyktninger også gjelder dem som oppholder seg i venteinnkvartering før registrering. Kommunen skal få informasjon fra UDI om at det er etablert venteinnkvartering i kommunen, og hvor mange plasser denne innkvarteringen har.

Kommunen må vurdere behovet for tilstedeværelse av helsepersonell som kan følge opp behov for nødvendig helsehjelp og som kan kontakte politiet for å prioritere de som har behov tidlig helsehjelp og som trenger å bli prioritert i køen for registrering og tildeling av d-nummer.

Finansiering

UDI opprettet april 2022 tilskudd til vertskommuner som yter helsetjenester til uregistrerte ukrainske flyktninger i UDIs- og annen norsk myndighets innkvartering (helsetilskudd) (udi.no)