Tilsynssak åpnes i Sel kommune

Helsetilsyn har oversendt saken om gjerningspersonen i dobbeltdrapssaken på Otta til Statsforvalteren i Innlandet. Nå skal Statsforvalteren undersøke helsehjelpen til den siktede.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.08.2022

Etter at Sel kommune og Sykehuset Innlandet HF meldte om den alvorlige hendelse på Otta til Statens helsetilsyn, overtar nå Statsforvalteren i Innlandet oppfølgingen og åpner tilsynssak.

Pasientsikkerhet

Når saker «oversendes Statsforvalteren for vurdering av ev. tilsynsmessig oppfølging», har Statens helsetilsyn vurdert at det skal innhentes opplysninger for å undersøke om det kan foreligge svikt i helsehjelpen. Tilsynets formål vil, ved å innhente informasjon/dokumentasjon, være å avklare om det foreligger forhold som helsetjenesten må rette opp i. I tillegg vil alvorlige saker ofte ha et læringselement ved seg som må utforskes for å redusere sannsynligheten for at lignende hendelser skjer igjen.

Varslingsplikt

Statens helsetilsyn mottar varsler om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Plikten (og retten) til å varsle inntrer ved dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient som har sammenheng med helsehjelpen, og som ikke er innenfor påregnelig risiko. Varslingsplikten er lovpålagt.

Sakens gang

I denne saken vil Statsforvalteren be Sel kommune og Sykehuset Innlandet HF om opplysninger knyttet til pasienten og hendelsen. Når saken er ferdig, vil resultatet bli offentliggjort på vår hjemmeside.