Reformen Leve hele livet utvides til 2024

Planting på Presterudsenteret.
Planting på Presterudsenteret. Foto: Turid W. Olsen.

Flere kommuner i hele landet har rapportert at de ligger etter i arbeidet med Leve hele livet på grunn av covid-19. Nasjonale myndigheter har derfor besluttet at reformen utvides til 2024. Reformen er nå i overgangen fra plan til implementering.

Publisert 21.12.2021

Høstens rapportering til Statsforvalteren viste at 20 kommuner i Innlandet hadde politisk vedtatt plan som beskrev tiltaksområder i Leve hele livet. 17 kommuner rapporterte at de er i prosess for å vedta en plan. Forsinkelsene i reformarbeidet er på grunn av manglende ressurser, samt at personer som har jobbet med reformen har vært omdisponert til andre arbeidsoppgaver som følge av pandemien. Alle kommunene som har rapportert viser til at de deltar i nettverk knyttet til innsatsområdene, og at de har ivaretatt brukermedvirkning i reformarbeidet.

Høsten 2021

Samlingen Nettverkssamling med kontaktpersoner for Leve hele livet ble arrangert 25. – 26. oktober som en fysisk lunsj til lunsj samling. 50 deltagere og 26 kommuner var representert. Det ble gjennomført et program bestående av blant annet innlegg om kommunikasjonsstrategi, ernæringsstrategi, velferdsteknologi og gode eksempler fra kommunene. Gruppearbeid og sosialt samvær i form av middag på kvelden ble også gjennomført.

Leve hele livet - prisen 2021

Det regionale støtteapparatet i Innlandet mottok tre søknader til nominasjon til den nasjonale Leve hele livet-prisen. Kommunen som ble nominert var Gjøvik kommune. Les om Gjøvik kommune sitt arbeid her. Oslo kommune ble vinner av årets Leve hele livet pris.

F.v. leder av utvalg for helse, omsorg og velferd, Undis Scheslien (Sp), prosjektleder Karen Aamodt Stampen, leder for utviklingsavdelingen i helse og omsorg, Eli J. Linnerud og leder for forpleiningstjenesten Pernilla Egedius. Alle ansatt i Gjøvik kommune.
F.v. leder av utvalg for helse, omsorg og velferd, Undis Scheslien (Sp), prosjektleder Karen Aamodt Stampen, leder for utviklingsavdelingen i helse og omsorg, Eli J. Linnerud og leder for forpleiningstjenesten Pernilla Egedius. Alle ansatt i Gjøvik kommune. Foto: Gjøvik kommune.

Webinar og møter 2022

Klikk på lenkene for å bli med. 

27.01.2022 kl. 11.30-12.30: Webinar Leve hele livet (ernæring og oral helse)

23.03.2022 kl. 11.30-12.30: Webinar Leve hele livet (kultur/frivillighet)

12.05.2022 kl. 11.30-12.30: Webinar Leve hele livet (innovativ bemanningsledelse/rusta for framtida)

Lenker legges ut etterhvert som webinarene nærmer seg.

08.02.-09.02.2022: Innlandets demenskonferanse

31.05.2022 kl 10.00 -14.00: Digital nettverkssamling for kontaktpersoner 

24.10.-25.10.2022: Nettverkssamling for kontaktpersoner på Lillehammer

Mer informasjon om webinar, samlinger og konferanse kommer.

 

Med dette vil vi ønske dere en god jul og et riktig godt nytt år! Vi ses i 2022!

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.