Overdosedødsfallene redusert med 58 prosent

Foto: Pixabay.

Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge. Det viser Dødsårsaksregistrets nye tall for 2021. I Innlandet fylke er nedgangen størst med hele 58 prosent. Tallene viser at det gode og systematiske overdoseforebyggende arbeidet virker.

Publisert 27.06.2022

Folkehelseinstituttet (FHI) sitt Dødsårsaksregister viser at 241 liv gikk tapt som følge av overdoser i Norge i 2021. 9 av 11 fylker hadde en nedgang i overdosedødsfallene i størrelsesorden 20 til 58 prosent. Innlandet hadde en reduksjon i overdosetallene fra 19 dødsfall i 2020 til 8 dødsfall i 2021. Tallene fra 2021 kan være knyttet til tilfeldig variasjon, men FHI sier at nedgangen i 2021 er større enn forventet ut fra en slik forklaring. Stortinget har vedtatt en nullvisjon, og regjeringens Overdosestrategi (2019-2022) har vært førende for det arbeidet som er utført for å få ned den dystre statistikken.

Her kan du lese den nasjonale overdosestrategien.

Hva forklarer den store nedgangen?

Reduksjonen av overdosedødsfallene i Innlandet er resultat av et lagarbeid hvor alle som jobber med rusavhengige har jobbet godt og systematisk med overdoseforebyggende arbeid. Statsforvalteren har sammen med KoRus-øst (Kompetansesenter rus, region øst) jobbet med Overdosestrategien og blant annet gjennomført dialogmøter med alle 46 kommuner i Innlandet, samt alle DPS (Distriktspsykiatriske sentere). Et av hovedtemaene i disse dialogmøtene har vært overdosestrategien og hvordan vi skal møte mennesker med overdosefare.

Naloksonprosjektet

Nalokson er en motgift som gis ved overdose. Denne motgiften har tradisjonelt vært forbeholdt ambulanse- og akuttjenesten. Nå er den tilgjengeliggjort som nesespray og kan deles ut til andre tjenester, inkludert brukerne selv. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) drifter naloksonprosjektet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektet har blitt presentert for alle kommuner i Innlandet.

Fortsett det gode arbeidet

Til tross for nedgangen er tallene for 2021 fortsatt høye. Det betyr at den jobben som gjøres og den positive nedgangen i overdosedødsfall må fortsette. Medarbeiderne i rus- og psykisk helsefeltet i Innlandet kan med rette bruke FHI sine tall som indikasjon på at det arbeidet som gjøres gir gode resultater.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner