Influensasesongen i gang – risikogrupper og helsepersonell bes vaksinere seg

Foto: Pixabay.

Rapportering fra FHI viser at forekomsten av influensatilfeller og innlagte med influensa er økende. Det haster nå for personer i risikogruppene og andre målgrupper å vaksinere seg.

Publisert 01.12.2022

Økningen i influensatilfeller ser ut til å inntreffe noe tidligere enn normalt. I Norge, og i store deler av verden for øvrig, har det vært lav forekomst av influensa i løpet av covid-19- pandemien. Derfor ventes immuniteten i befolkningen å være lavere enn normalt. Vi påpeker at helsegevinsten kan være stor om personer i risikogruppene og andre målgrupper vaksinerer seg nå. FHI oppfordrer spesielt kommuner og helseforetak å sikre god informasjon til risikobarnas foreldre, ha tilbud om både nesesprayvaksine og vanlig vaksine og sørge for et lett tilgjengelig vaksinasjonstilbud.

Vaksinasjonsdekningen i helsetjenesten må bli høyere

Influensavaksinene for kommende sesong er nå sendt ut til kommuner og helseforetak, og høstens influensavaksinering pågår i kommuner i Innlandet. Vi kan se at vaksinasjonsdekningen i befolkningen i Innlandet per i dag er lavere enn landet for øvrig, men forventer at antallet vil øke fram mot jul. Det sammen gjelder blant ansatte i helsetjenesten i Innlandet. Dekningen er jevnt over høyere i spesialisthelsetjenesten enn hva vi ser i primærhelsetjenesten. Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å ta årlig vaksine mot influensa for å beskytte pasienter, kollegaer og seg selv. Vi oppfordrer til og forventer at vaksinasjonsdekning blant ansatte i helsetjenesten i Innlandet blir høyere.

Rapport fra FHI finner du er.

Råd om influensavaksine finner du her.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.