Webinar om arbeidstidsordninger i helse- og omsorgstjenesten

Mann som  står og snakker fremfor kamera
Statsforvalteren i Innlandet

Det ble i studioet til Statsforvalteren i Innlandet arrangert et webinar om arbeidstidsordninger i helse- og omsorgstjenesten 22. september. Dette er et viktig tema i arbeidet med å rekruttere og beholde kompetanse.

Publisert 26.09.2023

Arbeidslivet er i endring, og arbeidstagere ønsker et fleksibelt og forutsigbart arbeidsliv. Turnus og skiftarbeid er belastende og bidrar til at det er stort sykefravær i helse- og omsorgstjenestene. Det vil være viktig at arbeidsgiver legger til rette for alternative turnuser, samt tilpasse turnuser for at flere kan kunne stå i arbeid lenger.

Fikk du ikke med deg webinaret om dette, finner du opptaket her: webinar om arbeidstidsordninger. 

Statsforvalteren i Innlandet er initiativtaker til etablering av Kompetansenettverk – sammen gjør vi en forskjell. Det overordnede målet for nettverket er å samarbeide om en bedring i kompetansesituasjon i helse- og omsorgstjenestene i Innlandet. Deltakere i nettverket er NTNU, HINN, SI, Fagskolen Innlandet, NAV, Innlandet Fylkeskommune, Helsefellesskapet, KS, NSF, Fagforbundet, og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Tiltak som planlegges gjennom dette nettverket er en webinarrekke i 2023.

Tema i webinarrekken er:

  • Kommunal planlegging og strategisk kompetansestyring (mars)
  • Tilgjengeliggjøre arbeidskraftreserven – NAV (april)
  • Organisering – rett kompetanse på rett oppgave (mai)
  • Arbeidstidsordninger (september)
  • Utvikling av veilederkompetansen (25. oktober)

Opptak av webinarene våren 2023 formidles ved forespørsel til Guri Rudi guri.rudi@statsforvalteren.no

Kontaktpersoner