Rapport fra tilsyn med Lillehammer kommunes helse- og omsorgstjeneste

Statsforvalteren har hatt tilsyn med Lillehammer kommunes tjenester til personer med utviklingshemming. Nå er rapporten klar.

Publisert 01.04.2022

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Lillehammer kommune i februar 2022. Vi undersøkte om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at personer over 18 år med diagnosen utviklingshemming, som bor i egen bolig ved Skurva bofellesskap og Sigrid Undsetsveg bofellesskap, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Tilsynets tema var om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse, om personer med utviklingshemming får nødvendig helsehjelp i eget hjem og om kommunen sikrer at ulovlig bruk av tvang og makt ikke finner sted.

Forrige tilsyn med kommunen på området ble gjennomført i 2017. Da ble det påpekt flere lovbrudd. Tilsynet avdekket at kommunen siden forrige tilsyn har jobbet svært målrettet i arbeidet på å forhindre lovbrudd. Tjenesten fremstod som godt styrt med systematisk arbeid for å sikre forsvarlige tjenester.

Tilsynet fant at kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse, og at de sikrer at personer med utviklingshemming får nødvendig helsehjelp i eget hjem. På det siste temaet for tilsynet, at kommunen sikrer at ulovlig bruk av tvang og makt ikke finner sted, ble det påpekt lovbrudd. Statsforvalteren har bedt Lillehammer kommune om å legge fram en plan for hvordan lovbruddet skal rettes innen 05.05.2022.

Se hele rapporten her.

Fylkeslegen: – Betydelige forbedringer

– Tilsynet viser at Lillehammer kommune har gjort en god jobb på mange områder i tjenesten til personer med utviklingshemming. Kommunen har etablert et godt system for å sikre at tjenesten drives forsvarlig, og at lovbruddene påpekt ved forrige tilsyn i 2017 ikke gjentar seg. Samtidig viser tilsynet at kommunen fremdeles har litt å gå på når det kommer til å sikre at ulovlig tvang og makt ikke finner sted, sier fylkeslege Harald Vallgårda.

Vallgårda beskriver formålet med tilsyn slik:

– Vi fører tilsyn for å bidra til kvalitet og sikkerhet i tjenestene, samt å bidra til at befolkningen har tillitt til helse- og omsorgssektoren. Målet, både for oss og kommunen, er at tjenestene som ytes skal være forsvarlige.

Vallgårda sier følgende om lovbruddet:

– Vi så mye godt arbeid for å forhindre ulovlig bruk av tvang og makt i kommunen. Samtidig ser vi at det fremdeles er en liten vei å gå på dette området. Personer med utviklingshemming er en svært kompleks og sammensatt gruppe, der brukerne har individuelle og svært varierende behov. Det er viktig at alle ansatte, uavhengig av stillingstype og stillingsprosent, har god kunnskap om hva det vil si å leve med en utviklingshemming, og hva som anses som tvang og makt. Tilsynet avdekket enkelte tilfeller av tvang og makt som ikke var vedtaksfestet, og ikke alle disse tilfellene hadde blitt fanget opp av kommunen.

Om oppfølgingen videre, uttaler han:

– Vi følger nå med på at Lillehammer kommune gjennomfører tiltak som retter opp lovbruddet. Kommunen har mange flinke ansatte, og vi har tro på at de kan gjøre et godt arbeid i oppfølgingen av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner