Influensavaksine høsten 2021

Foto: Katja Fuhlert/pixabay.com.

I fjor var det svært få som ble smittet av influensa som følge av smitteverntiltakene. Det forventes et større utbrudd av influensa neste sesong. Nå oppfordres kommunene og helseforetak til å informere om og tilby influensavaksine.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.07.2021

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har i brev til Statsforvalterne og de regionale helseforetakene bedt om at personer i risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbud om vaksine. Helsepersonell bør få tilbud om vaksine på arbeidsplassen i arbeidstiden. Formålet er å hindre at personer i risikogruppen får alvorlig influensasykdom. I tillegg er det viktig at helsepersonell vaksineres for å unngå redusert kapasitet i helsetjenesten som følge av sykefravær.

Ettersom smitteverntiltakene i forbindelse med Covid-19 gradvis opphører, vil influensaviruset igjen sirkulere i samfunnet. Fordi vi hadde svært lite influensa de siste sesongene, vil vi ikke ha like god naturlig immunitet som normalt. Dette øker sannsynligheten for et større utbrudd av influensa kommende sesong.

Mål: Minst 75 prosent vaksinerte

Omtrent 1,6 millioner nordmenn har en eller flere tilstander som kan gjøre de mer utsatt for alvorlig sykdom eller død ved influensasykdom. Kommunen har plikt til å sørge for tilbud om vaksine til risikogruppene. De har også et ansvar for at lokalt helsepersonell er vaksinert.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU anbefaler at minst 75 prosent av helsepersonell og personer i risikogruppene er vaksinert. De siste årene har vaksinasjonsdekningen i Norge økt, særlig hos risikogruppene og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Kommunale helsearbeidere har omsorg for svært mange i risikogruppene, og det er derfor særlig viktig at vaksinasjonsdekningen øker blant disse.

Webinar 9. september

Folkehelseinstituttet arrangerer webinar 9. september, og de sender ut egen invitasjon når det nærmer seg. Det kan sendes inn spørsmål på forhånd til influensa@fhi.no.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.