Undersøkelser av alvorlige hendelser der psykisk syke personer har vært involvert

Psykisk helse. Foto: Pixabay
Psykisk helse. Foto: Pixabay

Våren 2020 tok Statsforvalteren i Innlandet kontakt med Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) der vi løftet en del prinsipielle problemstillinger rundt fire slike saker knyttet til alvorlige hendelser i 2019.

Publisert 23.04.2021

Statsforvalteren i Innlandet har de siste årene behandlet mange tilsynssaker der psykisk syke personer har vært involvert i alvorlige hendelser, dessverre ofte med døden eller alvorlig skade som følge for personen selv eller andre.

Etter et møte med representanter fra UKOM og Statsforvalteren i Innlandet ble vi bedt om å sende inn dokumenter på disse sakene. Ved senere kontakt ble det formidlet at UKOM planla å starte en undersøkelse basert på vårt initiativ.

UKOM.no Undersøkelser av drap begått av psykisk syke

Det konkrete eksempelet som undersøkes her er ikke fra Innlandet. Når UKOM starter slike undersøkelser, er hensikten å kartlegge bakenforliggende årsaker og se etter læringspunkter som kan forebygge lignende hendelser, ikke å vurdere en enkelt sak.