7,4 millioner til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Foto: Sabine van Erp/Pixabay.com.

Frivillige lag og foreninger i Innlandet er blant de som kan søke på midler i tilskuddsordningen Statsforvalteren forvalter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.02.2021

Koronapandemien har rammet mange eldre hardt. Begrensede muligheter til sosial kontakt og aktiviteter har ført til at mange eldre har opplevd ensomhet. Arbeidet med å motvirke ensomhet er et viktig satsningsområde for regjeringen, og det er derfor tildelt midler for å raskt legge til rette for mer aktivitet for målgruppen.

Tiltakspakken retter seg både mot seniorer og eldre som bor i egen bolig, og mot eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Stasforvalteren er gitt oppdraget med å forvalte tilskuddene.

Frivillige lag og foreninger kan søke

Frivillige lag og foreninger (herunder stiftelser) kan søke om tilskuddet. Statsforvalteren i Innlandet har ca. 7 400 000 kroner til fordeling. Se regelverket for nærmere informasjon om hva søknaden må inneholde og hva slags aktiviteter som kan søkes om midler til.

Se utlysningen av tilskuddet her.

For spørsmål om ordningen kan Ellen Baukhol-Klidonas og Irene Imingen kontaktes.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.