Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

En mann får vaksine av sykepleier.
Knut Torgersen fra Follebu får dagens første vaksine av frivillig sykepleier Tony Heyerdahl. Foto: Ragne Stauri.

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen er ventet rett rundt hjørnet. Det haster nå med å få vaksinert risikogrupper, sier assisterende fylkeslege Ragne Stauri.

Publisert 22.11.2023

Folkehelseinstituttet skrev i sin ukesrapport om luftveisinfeksjoner for uke 45 at vinterens bølge av covid-19 er i full gang og økende, samt at det haster med å få vaksinert eldre og personer i risikogrupper. Vinterens sesonginfluensa er ennå ikke i gang, men det er ventet at det vil komme en bølge av sykdom i løpet av vinteren.

Risikogrupper

Per 12. november var det litt over halvparten av befolkningen over 65 år i Norge som var vaksinert mot influensa denne sesongen. I risikogruppene i alderen 0-17 år og 18-64 år var dekningen imidlertid bare henholdsvis 25 % og 5 %. Stauri uttrykker bekymring for den lave vaksinedekningen.

- Selv om sesonginfluensaen ikke er kommet ennå, er det viktig å huske på at det tar 10-14 dager fra vaksine settes til vaksinasjonen kan forventes å være virksom. Det er bekymringsfullt at dekningen blant barn i risikogrupper er så lav. Altså haster det med å få vaksinert eldre og risikogrupper, sier Stauri.

Norske helsemyndigheter anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19 til alle personer over 65 år, samt utvalgte risikogrupper i alderen 0-64 år.

- Det er imidlertid viktig å formidle at alle som ønsker det kan be om å få vaksine, også dem som ikke er i de definerte risikogruppene eller eldre aldersgruppene, sier Stauri.

Drop in-vaksinering i Gausdal

I Gausdal har de hatt tre runder med drop-in vaksinering denne høsten. Siste runde var mandag 20. november. Oppmøtte har fått tilbud om både influensavaksine og oppdatert vaksine mot covid-19.

To sykepleiere klargjør vaskine
Frivillige pensjonerte sykepleiere Margret Bruvik og Gunn Haugstulen klargjør vaksiner. Foto: Ragne Stauri.

Før siste drop in-vaksinering lå høstens influensavaksinedekning blant innbyggere i Gausdal over 65 år på 60 %. I fjor tok til sammen 67,2 % i samme gruppe influensavaksinen, noe som gjorde at Gausdal hadde den 6. beste dekningen blant Innlandets 46 kommuner. 

Gausdal kommune har gjort en god innsats med å forsøke å nå ut til sine innbyggere, og har sendt ut SMS med informasjon om mulighet for vaksinering og oppfordring til alle innbyggere over 65 år. De har også tydelig informasjon på sine hjemmesider. Det er flott! Drop in-vaksinering gjør det også enkelt for innbyggerne å stikke innom og få satt vaksiner uten å bestille time hos lege på forhånd.

Der det ikke finnes drop-in vaksinering må innbyggere henvende seg til apotek eller fastlege for å sette vaksiner. Det er imidlertid viktig å formidle at alle som ønsker det kan be om å få vaksine, også dem som ikke er i de definerte risikogruppene eller eldre aldersgruppene, avslutter Stauri.

Kontaktpersoner