Allmennlegetjenesten - utfordringer og muligheter

Mange oppstilte folk i en stor sal med mange folk tilstede.
Mange kommuner holdt innlegg om hvordan de løser utfordringene rundt allmennlegetjenesten og kommuneoverlegefunksjonen. Foto: Kristina Skamsar.

Kjente problemstillinger rundt kapasitet, rekruttering og vikarbruk er en fellesnevner rundt allmennlegetjenesten ute i kommunene. Innlandskonferansen - allmennlegetjeneste og kommuneoverlegefunksjon samlet kommuner i Innlandet for å inspirere hverandre til de gode løsningene.

Publisert 23.11.2023

Fylkeslege Harald Vallgårda ønsket velkommen til 70 ansatte fra kommunene i Innlandet 10. november. Hvordan vil allmennlegetjenesten bidra til å løse samfunnsoppdraget i fremtiden? Det var hovedspørsmålet på konferansen. Målet var å samle de gode kreftene vi har i Innlandet til å lære, diskutere og inspirere hverandre til arbeidet med å gi våre pasienter gode tjenester i Innlandet. Statsforvalteren i Innlandet har tidligere i år gjennomført regionmøter hvor det kom frem at de store fellestrekkene rundt utfordringene med allmennlegetjenesten er rekruttering. Denne gangen var kommunen invitert til å holde innlegg om hvordan de jobber for å finne de gode løsningene.

Nye samfunnsstrukturer

Karl Kristian Bekeng, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, formidlet sine tanker om hvordan legeyrket har forandret seg i takt med samfunnsendringer, og at dette er noe man må ta med seg når man skal prøve å løse utfordringene. Mange leger i dag er opptatt av å ha klare rammer som arbeidstid, og det er flere kvinner som er blitt lege. Pasientene finner ut av flere ting selv gjennom nettet, folk er mer alene og vi overlever flere sykdommer enn før. Det at vi blir færre folk er en utfordring vi må ta på alvor. Fremover må vi ta hensyn til endringene i samfunnet og legge til rette for mer fleksible ordninger kommunevis. Samhandling mellom tjenestene og mellom kommunene er en måte å gjøre tjenesten bedre. Dette var noe av det Bekeng reflekterte høyt rundt.

Tre personer står oppstilt.
Fylkeslege Harald Vallgårda, velferdsdirektør Eli Blakstad (Statsforvalteren i Innlandet) og Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Kristina Skamsar.

Kommunenes løsninger

Kommunene jobber både hardt og kreativt for å finne gode løsninger på utfordringene rundt allmennlegetjenesten. Noen kommuner ser at det å tilby fast lønn med faste rammer og fast arbeidstid kan bidra til mer stabilitet og mindre utskifting av leger i kommunene. Det at kommuner kjøper pasientlister av leger som slutter for å tilby listene til nye leger, er en løsning som kan bidra positivt. Ringebu kommune har sett på organiseringen av arbeidsfordelingen mellom leger og sykepleiere for å se om noen arbeidsoppgaver kan løses av sykepleiere. Kommunen har opprettet et eget sykepleierkontor som har frigjort kapasitet til legene. Pasientene føler det blir satt av god tid til dem, og slik sett har de veldig fornøyde pasienter. I Stor-Elvdal har de valgt å innføre Nordsjøturnus. I en fem ukers turnus jobber legene to uker på og tre uker av, noe som har vist seg å være en god modell for noen leger.

ALIS Øst og de øvrige regionkontorene jobber etter mandat fra Helsedirektoratet og skal i hovedsak bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin ved å rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen. De ser at det å jobbe i et fellesskap med god trivsel, gode rammer og tilrettelegging for videreutvikling og utdanning skaper god tilhørighet og er viktig for å skape en mer stabil allmennlegetjeneste ute i kommunene.

Seniorrådgiver Kine Lynum holdt innlegg om Helsedirektoratets arbeid med ekspertutvalgets anbefalinger til allmennlegetjenesten. Tverrfaglig arbeid på tvers av kommuner og tjenester vil bli viktig i årene fremover.

Dame står foran en storskjerm.
Seniorrådgiver Kine Lynum i Helsedirektoratet. Foto: Kristina Skamsar.

Fastlge - viktige for pasientene

Marte Kvittum Tangen holdt innlegg om fastlegens betydning for pasientene. Det er viktig å ha en lege som følger deg hele livet og som kan se hele bildet, ikke bare hver sykdom for seg. Gode helsetjenester bygger på tillit. Tillit er noe man bygger opp over tid, og slik sett er fastlegeordningen noe vi må ta vare på, mener Kvittum.

Dame sitter foran en gruppe menneskler som driver med fruppearbneid.
Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Kristina Skamsar.

Konferansen viste mange gode eksempel på hva som skal til for å sikre gode allmennlegetjenester. Ikke minst viste de deltakende på konferansen god vilje til å arbeide mot vårt felles mål, gode helsetjenester til innbyggerne i Innlandet.

Helsedirektoratet står bak en film som viser hvordan det er å jobbe som fastlege og de positive siden ved det, sammen med KS og Legeforeningen. Den ser du her:

https://youtu.be/EdlS0QXYcxU?si=ABcItPPgiyq8MXHo