160 nye statsborgere feiret i Terningen Arena

Foto av en stor gruppe mennesker som deltar på statsborgerseremoni

– Et statsborgerskap er ingen hvilepute, det er et springbrett til å bety noe, skape endring, til å gi mer trygghet til andre og til å forplikte seg, sa Knut Storberget da han talte til de nye Innlendingene på lørdag.

Publisert 23.10.2022

Det har ikke fært fysiske feiringer på to år på grunn av pandemien. Drøyt 3000 personer fikk statsborgerskap i Innlandet i disse to årene. Fra august 2021 til august 2022 har det i gamle Hedmark blitt innvilget 965 statsborgerskap, mens det i gamle Oppland ble innvilget 845. 

Det skal være statsborgerseremoni i Håkonshall på Lillehammer 26. november for det som kommer fra de gamle Opplandskommunene.

Statsborgerne kommer fra 39 land

De som kom på feiringen i Terningen arena kom fra 39 ulike land - de største gruppene var fra Eritrea (27), Syria (12), Filippinene (11) og Thailand (11).

Fra 1. januar 2020 tillot Norge å ha dobbelt statsborgerskap, og det betyr at vi har flere deltagere fra europeiske land enn før.

Statsborgerne kommer fra 20 kommuner. Flest kom det fra Hamar med 34. fra Elverum stilte det opp 28, og fra Ringsaker 25.

I dag markerer vi samholdet og lojaliteten til Norge

- De fleste av oss som lever her i Innlandet i dag er antagelig av de mest privilligerte mennesker i hele verden gjennom alle tider, sa statsforvalter Knut Storberget i sin tale. Vi må ruste oss for forandringer og mer krevende tider. Det er blitt dyrere. Det er blitt mer usikkert. Våre barn har lenge levd med trussel om alvorlige klimaendringer, de har vært innestengt gjennom en årelang pandemi, og de opplever krigstrussel i våre nærområder. De etterspør jodtabletter. Statsborger eller ei: la oss ta vare på de unge. Ta en ekstra prat. Vær sammen. Forklar så godt du kan. Fortell at myndigheter passer på- så godt vi kan. Og nyt livets glade øyeblikk – som i dag.

I dag feirer vi, viser at det er håp. Glede oss over det vi har og får. Og det andre vil kunne få. Et statsborgerskap er ingen hvilepute: det er et springbrett. Til å bety noe. Skape endring . Til å gi mer trygghet til andre. Til å forplikte seg.

Norge er ikke et samfunn som bare har som marsjordre å kreve sin rett. Vi skal også gjøre vår plikt. Også i gode tider for de fleste av oss er det relevant å kunne si som forfatteren Halldis Moren Vesaas i diktet «Tung tids tale»: 

Det heiter ikkje eg – no lenger
Heretter heiter det: vi.

Vi er ikke bare våre egen lykkes smed. Vi er avhengige av hverandre. Vi går ikke på stas for hverandre. Vi er statsborgere; ikke stasborgere.

Livet i Norge innebærer derfor også å følge lovene, yte innsats og fullføre plikter. La statsborgerskapet også være en klar erkjennelse av dette.  Et statsborgerskap forplikter!

Altså: Ikke jeg, men heretter vi.

Statsborgerskapet betyr ikke at du er blitt norsk fullt ut. Fra det indre til det ytre. Det kommer dere ikke til å bli. Det er det antagelig ingen av oss som er. Heldigvis. Ikke prøv å bli norsk i alt heller.

Ta vare på den opprinnelsen du har. Den er verdifull bagasje på livets veg. Erfaringen din, kulturen din og livet ditt er viktig for oss alle. Det er derfor vi ser det verdifulle for Norge at du er blitt statsborger i Norge: vi trenger deg, sa statsforvalter Knut Storberget i sin tale. Du kan lese hele talen her.

 

Foto: Statsforvalteren i Innlandet/Karianne Stordal.
Foto: Statsforvalteren i Innlandet/Kristina Skamsar.
Foto: Statsforvalteren i Innlandet/Karianne Stordal.
Foto: Statsforvalteren i Innlandet/Karianne Stordal.

Kontaktpersoner