SePU-konferansen 2022 - Aktør i egen læring

Bilde: SePU

Konferansen skal være en møteplass hvor deltakerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Konferansen tar opp aktuelle tema sett i forhold til regional kompetanseutvikling for barnehage og skole.

Publisert 25.04.2022

Aktør i egen læring

Tema for årets konferanse er hvordan barn, unge og voksne kan være aktive deltakere i egen læring. Tittelen «Aktører i egen læring» markerer at barns og elevers medvirkning er en forutsetning for deres læring og utvikling. Det vil derfor være vesentlig å drøfte hvilke pedagogiske strategier som kan bidra til å fremme barn og unges egne aktive deltagelse i læring. Konferansen vil også ta for seg hvordan de profesjonelle kan ta eierskap til læring og forbedringsarbeid i barnehage og skole.

Konferansen skal belyse og besvare utfordrende spørsmål:

  • Hvordan kan barns og elevers medvirkning knyttes sterkere til sosial og faglig læring og utvikling?
  • Hvordan kan barnehagens og skolens datagrunnlag anvendes i beslutninger om forbedring av pedagogisk praksis?
  • Hvordan kan vi forstå forholdet mellom kollektiv læring og individuell praksisutvikling?

Tid: 24. – 25. mai 2022. (Oppstart kl. 10.30 første dag)

Sted: Hamar – Hamar kulturhus

Arrangør: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet

Informasjon om program, foredragsholdere og påmeldingsskjema finnes under Lenker eller ved å følge denne linken

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.