Samisk, urfolk og nasjonale minoriteter

Norsk, samisk og kvensk flagg
Bilde: Kai A Lien

Alle barnehager skal ivareta det samiske perspektivet og samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. 

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

Nedenfor finner dere opptak av to nettseminarene Statsforvalterne i Troms og Finnmark hadde for foresatte og skole- og barnehageeiere. Nettseminarene handler om retten til samisk opplæring, organsiering av opplæringa, tilskuddsordninger, alternative opplæringsformer, fag- og timefordeling med mer.

Nettseminar for foresatte om samisk språkopplæring Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene

Det finnes ytterligere informasjon om samisk opplæring på sidene til
Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Bilde med teksten "Samiske barnehager og barnehager med samiske avdelinger", "Andre barnehager med samiske barn" og "Alle barnehager"