Opplæring innen kriminalomsorgen

Oppdatert 08.04.2024

Ifølge internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning, heller ikke de som sitter i fengsel.

Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for øvrige borgere i Norge. Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene. Lokale videregående skoler har det praktiske ansvaret for opplæringen.

Statsforvalteren i Vestland har et faglig koordinerende ansvar for opplæringa innen kriminalomsorgen i Norge.