Erfaringskonferanser - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Illustrasjon av folk som snakker sammen
Illustrasjoner er hentet fra Pixabay

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer Statsforvalteren i Oslo og Viken til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2023

Konferansene er viktige for alle som jobber med barn og unge. Konferansene blir arrangert i Oslo og på Gardermoen, samt i Bodø og Stavanger.

Konferansene skal inspirere og gi et grunnlag for videre utvikling av gode strukturer for inkludering og tilrettelegging gjennom erfaringsdeling, nettverksbygging og faglig påfyll. Et hovedtema i konferansene vil være hvordan bygge et godt lag rundt barna og elevene.

Aktuelle tema som belyses vil være:

  • Barn og unge i sentrum – Hvordan opplever barn og unge sin situasjon, hvordan kan de medvirke og hvordan ivaretar vi deres rettigheter og behov?
  • Ny opplæringslov – Hva betyr det i praksis? - PP-tjenesten – hvordan møte nye forventninger til rolle og samarbeid? –
  • Kompetanseutvikling - Hvordan går vi fra planlegging til tiltak og handling?
  • Laget rundt – Hvordan utvikle samarbeid på tvers av sektorer og yrkesgrupper?

Konferansene er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, statsforvalterne, KS, Statped og Universitets- og høgskolesektoren.

Les mer, og meld deg på en av konferansen her.

 

Påmeldingsfrist er 15. juni.