Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Bilde: Skjermklipp fra Utdanningsdirektoratet
Bilde: Skjermklipp fra Utdanningsdirektoratet

Statsforvalteren i Innlandet, Utdanningsdirektoratet, KS og Statped presenterte tidligere i januar Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Her er opptak fra presentasjonen.

Publisert 27.01.2021

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Hva er bakgrunnen for kompetanseløftet? Hva krever det av oss? Hvordan skal vi jobbe sammen for å sikre at alle barn får et inkluderende tilbud i barnehage og skole, og gis mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel uavhengig av sine forutsetninger?


Statsforvalteren i Innlandet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped avholdt 22. januar en fire timers digital oppstartskonferanse om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  I denne saken finner du opptak fra den digitale samlingen hvor noen av spørsmålene over ble forsøkt besvart.