Avklaring fra Kunnskapsdepartementet angående stenging i sommerferien for barnehager og skoler/SFO

Det har kommet oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet angående barnehagenes tilbud for sommeren (Se nederst i artikkelen).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.06.2020

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet har mottatt spørsmål om stengte barnehager og SFO gjennom sommeren og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Flere barnehager og SFO`er har vedtektsfestet at de holder stengt større deler av ferien. Spørsmålet er tatt opp med Kunnskapsdepartementet og under ser dere avklaringen fra dem:

«Det er laget midlertidige regler for barnehager og skoler som følge av covid-19-utbruddet. Disse reglene innebærer blant annet at barnehager og skoler/SFO skal sørge for et tilbud til enkelte barn når barnehager og skoler/SFO ellers er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Hvilke barn som skal få et tilbud, følger av midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 §§ 2 og 3.

Det er vanlig at barnehager og SFO holder stengt noen uker hver sommer. Slik stenging har ikke sammenheng med vedtak etter smittevernloven. De midlertidige reglene som innebærer at enkelte barn skal få et tilbud når barnehager og skoler/SFO er stengt, vil derfor ikke gjelde for barnehager og SFO som er stengt i sommer. 

Noen barn trenger et tilbud også gjennom sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for barn i barnehagealder og de yngre elevene også på sommeren. Det er ikke laget egne regler for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som skal jobbe når barnehager og SFO holder stengt i sommer.

Det gjøres oppmerksom på at covid-19-forskriften § 13 ble endret 12. juni, slik at det nå er unntak fra 1 meters kravet for «personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet». Denne endringen gjør det lettere å gjennomføre tilbud til barn i sommer.»

Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet 22. juni:

Tilbud i barnehage gjennom sommeren

Det er vanlig at barnehagen holder stengt noen uker hver sommer. Denne stengingen har ikke sammenheng med vedtak etter smittevernloven. De midlertidige reglene som innebærer at barn som har foreldre med kritisk samfunnsfunksjon skal få et tilbud når barnehagen er stengt, vil derfor ikke gjelde for barnehager som er stengt i sommer.

Noen barn vil likevel ha behov for et tilbud gjennom hele sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for barn i barnehagealder også om sommeren.