Utestenging i dag er ikke som utestenging før

Statsforvalteren i Innlandet sine to råd; barne- og ungepanelet og beredskaprådet for barn og unge, sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe.
Statsforvalteren i Innlandet sine to ungdomsråd ga innspill til en stortingsmelding som barne- og familieminister Kjersti Toppe jobber med. Foto: Kristina Skamsar.

Det var et av mange innspill fra Statsforvalteren i Innlandet sine to ungdomsråd da de møtte barne- og familieminister Kjersti Toppe denne uka. Tema for møtet var trygg digital oppvekst.

Publisert 24.02.2023

Verden har forandret seg. Barn er mer digitale enn noen gang, og de digitale flatene har blitt en stor del av livene våre. Dette fører mye positivt med seg, men det har og noen negative sider som det er vikitg å ta på alvor. Barne- og familieminister Kjersti Toppe jobber med en stortingsmelding om trygg  digital opppveks. Hun mener det er viktig med medvirkning fra barn og unge i saker som gjelder barn og unge. I den forbindelse besøkte hun Statsforvalteren i Innlandet sine to ungdomsråd for å få innspill til meldingen. 

Rådene

Statsforvalteren i Innlandet etablerte i 2019 sitt første barne- og ungdomspanel. Panelet skal gi råd og bidra med sine erfaringer inn i statsforvalterens arbeid og sikre bedre medvirkning for barn og unge. To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det også er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet tok derfor våren 2022 initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram.

De som deltok på møte med Toppe er:

Agnes Vestad fra Ringsaker sitter i barne- og ungdomspanelet.

Jørgen Lystad fra Ringsaker sitter i barne- og ungdomspanelet.

Jenni Øiom Askvig fra Søndre Land sitter i barne- og ungdomspanelet.

Yorkabed Kidane fra Elverum sitter i barne- og ungdomspanelet.

Anna Øiom Hagenborg fra Søndre Land sitter i barne- og ungdomspanelet.

Ane Bjørke-Hansen fra Elverum sitter i barne- og ungdomspanelet og beredskapsrådet for barn og unge.

Ådne Fagervold fra Nord-Fron sitter i barne- og ungdomspanelet og beredskapsrådet for barn og unge.

Martha Holje fra Vestre Toten sitter i beredskapsrådet for barn og unge.

Maria Svensson fra Valdres sitter i beredskapsrådet for barn- og unge.

Ine Nyhus Solli fra Nord Gudbrandsdalen sitter i beredskapsrådet for barn og unge.

Malin Mugaas fra Midt-Gudbrandsdal sitter i beredskapsrådet for barn og unge.

  

Gode innspill

På de digitale flatene er det en del ting barn kan ta skade av. Eksempler på dette er reklame, bildedeling, utestenging, innhold som ikke er tilpasset målgruppen og skjermtid. Ungdomsådene pekte spesielt på reklame og hvordan de blir bombadert med reklame. Det som er det største problemet er at det kan være vanskelig å skille mellom hva som er underholdning og hva som er reklame. Det kan by på utfordringer for barn og unge som ikke klarer å reflekter over innholdet på samme måte som voksne gjør. Reklamen smelter inn med vanlig innhold og er ikke alltid tilpassset alder. Rådet fra de unge var at dette bør reguleres bedre.

Kjersti Toppe (barne- og familieminister), Margrethe Haarr (stortingsrepresentant) og Knut Storberget (statsforvalter i Innlandet) snakker om stortingsmeldingen og får gode innspill fra ungdomsrådene tilbake.
Kjersti Toppe (barne- og familieminister), Margrethe Haarr (stortingsrepresentant) og Knut Storberget (statsforvalter i Innlandet) snakker om stortingsmeldingen og får gode innspill fra ungdomsrådene tilbake. Foto: Kristina Skamsar.

Utestenging 

Før i tiden var mobbing og utestenging mer synelig. Da foregikk det i skolegården eller på fritidsaktivitetene. Nå foregår mye av utenforskapet i sosiale medier. Agnes Vestad fra Ringasker var klar i sin tale til statsråden. Hun fremhevet at det er viktig at de voksne forstår dette. Har du ikke en naturlig gruppe du er en del av er det lett å føle seg utenfor. Teknologien gjør det også lett å stenge ute folk. Mobbing skjer ikke nødvendigvis blant klassekamerater, men kan skje på tvers av skolekretser.

Det er også viktig at barn og unge får tidllig opplæring i digitale flater, og opplæringen må komme fra noen som kan hvordan de sosiale mediene foregår. Rådene opplever at mange lærere ikke kan det de skal lære bort godt nok. Utviklingen har gått så fort at mange voksne har falt av lasset. 

Personvern

Barn har mange rettigheter gjennom blant annet personvernet og FNs barnekonvensjon. Et ønske fra ungdomsrådene er at både foreldre og barn lærer mer om barns rettigheter i forhold til sosiale medier og bruk av digitale flater. Mange foreldre deler bilder av barn uten at barna tar stilling til det.  

Imponert

Barne- og familieministeren tar med seg innspillene tilbake til Oslo der det skal arbeides videre med stortingsmeldingen om trygg digital oppvekst. Toppe var svært imponert over de reflekterte ungdomene og de verdifulle innspillene de ga. 

 

Kontaktpersoner