Innspill til tiltaksplan for villrein

Fristen for å sende inn innspilll til tiltaksplan villrein har nå gått ut. Alle innspill som har kommet inn, er samlet i ett dokument og vil bli behandlet i de faggruppene innspillene er aktuelle for. 

Publisert 15.05.2023, Sist endret 11.08.2023

Statsforvalteren i Agder inviterte alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområde, fram til 23. juni.

Vi ønsket innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging og tiltak som krever endring i lov eller forskrift

Ønsket var innspill med fokus på forbedringer for villreinen.

Innspill kunne gis på vegne av enkeltpersoner, en virksomhet eller organisasjon. Alle innspill er gjennomgått av en av våre saksbehandlere før de blir publisert på våre nettsider. Svar som inneholder trusler eller æreskrenkelser blir ikke lagt ut.

Det var mulig å levere innspill anonymt.

Innspillene regnes som offentlig informasjon, og alle innspill som kommer inn er publisert av oss i et samlevedlegg på denne. Vi har mottatt 42 innspill.

Du kan laste ned samledokumentet med innspill her:

Innspill til tiltaksplan for villrein

 

Kontaktpersoner