Kvotejakta på gaupe starter i dag i tidligere Aust-Agder

Kvotejakta på gaupe starter i dag i kommunene som ligger i rovvviltregion 2 ( tidligere Aust-Agder). I kommunene i rovviltregion 1 (tidligere Vest-Agder) er det ikke åpnet for gaupejakt i 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2023

Du finner all informasjon om kvotejakt på gaupe i Agder i 2023 på vår informasjonsside om gaupejakt.

- - - - -

En kort oppsummering av bestemmelsene:

Agderkommunene i rovviltregion 1 

Rovviltregion 1 omfatter følgende kommuner i Agder: Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal (tidligere Vest-Agder).

Rovviltnemnda i Rovviltregion 1 har vedtatt at det ikke åpnes for kvotefri jakt på gaupe i hele regionen i 2023.

Agderkommunene i rovviltregion 2

Rovviltregion 2 omfatter følgende kommuner i Agder: Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Arendal, Froland, Åmli, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle (tidligere Aust-Agder)

Jakttida på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. Totalkvoten for region 2 er 17 dyr i 2023, hvorav inntil 6 hunndyr eldre enn ett år. To dyr, hvorav én voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene.

Familiegrupper som opptrer sammen (mordyr i lag med unger) er unntatt fra tillatelsen fram til og med 21. februar. De tiltak som er mulige for å unngå at familiegrupper felles, skal være iverksatt.

Kvoten er fordelt på fire jaktområder (endring fra 2022), to av disse omfatter kommuner i Agder:

Jaktområde II: (endret fra 2022) Bykle, Valle og Bygland kommuner i Agder fylke samt deler av Vestfold og Telemark fylke – fem (5) dyr hvorav maksimalt én (1) voksen hunn.

Jaktområde IV: (endret fra 2022) Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Åmli, Froland, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder fylke samt deler av Vestfold og Telemark fylke – 3 dyr hvorav maksimalt 1 voksen hunn.