Kvotejakta på gaupe åpnes igjen i Bykle, Valle og Bygland kommuner fra 11. februar

Rovviltnemnda i region 2 har gjort justeringer i kvoter og jaktområder som gjelder fra 11. februar 2023.

Publisert 10.02.2023

Etter en vurdering av bestandssituasjonen, felte dyr så langt i jaktperioden og beiteområder for husdyr åpnes det for kvotejakt igjen i deler av region 2 fra 11. februar 2023.

I Agder gjelder det Bykle, Valle og Bygland kommuner. Disse kommunene inngår i Jaktområde II, som har fått endret kvoten til 4 dyr hvorav én voksen hunn.

Statsforvalterenes kvotetelefoner blir også oppdatert fredag 10. februar. Jakta kan bli stanset på kort varsel, også i påvente av påvisning av kjønn, for å hindre overskyting av kvoten. Øvrige regler for gjennomføringen av kvotejakten er som tidligere.