Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Norge er inndelt i åtte rovviltregioner. Agder ligger i dag i to av disse regionene på følgende måte:

Kommunene i tidligere Vest-Agder ligger i Rovviltregion 1 sammen med  Rogaland og Vestland fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 1 ligger hos Statsforvalteren i Vestland.

Kommunene i tidligere Aust-Agder ligger i Rovviltregion 2 sammen med Vestfold og Telemark fylke og kommuner fra tidligere Buskerud (nå Viken) fylke. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 2 ligger hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.09.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder tillatelse til felling av én ulv i deler av fylket.


Publisert 26.07.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt det interkommunale skadefellingslaget i Aust-Agder tillatelse til felling av en ulv i Arendal kommune etter at to geiter er drept.


Publisert 25.06.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt tillatelse til felling av en ulv i deler av Vest-Agder.


Publisert 11.01.2016

Ulv skutt i Gyland i Flekkefjord

Det er i dag skutt en ulv i Gyland i Flekkefjord kommune, Vest-Agder. Dette innebærer at det nå er en ulv igjen av kvoten det kan drives lisensjakt på.


Publisert 26.10.2015

Ulv skoten i Buskerud 20.10.15

Det er nå eitt dyr igjen på kvota i region 2.


Publisert 20.10.2015

Søknadsfristen for rovvilttap av sau nærmer seg

Husk å søke innen fristen som er 1. november.


Publisert 06.07.2015

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen har gitt tillatese til felling av én ulv fram til og med 19. juli i kommunene Vegårshei, Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Hornnes og Bygland.


Publisert 12.02.2015

Tilskot til tiltak i rovviltforvaltninga

Vi minner om fristen for søknadar som er 15. februar 2015.


Publisert 02.02.2015

Klage fra "Aksjonen rovviltets røst" på gaupejakta førte ikke fram

Departementet opprettholder vedtaket om kvotejakt på 35 gauper i region 2.


Publisert 28.10.2014

Skal du søke erstatning for tap av sau på utmarksbeite?

Det er to ulike erstatningsordninger du kan søke på i 2014.


Kontaktpersoner

Kontakttelefoner rovvilt

Vakttelefon rovvilt:
409 16 574

Lisensjakt Vest-Agder (region 1):
Infotelefon jerv og ulv: 51 56 89 00

Lisens-/kvotejakt Aust-Agder (region 2):
Infotelefon jerv: 37 01 75 57
Infotelefon ulv: 32 26 67 00
Infotelef. bjørn/gaupe: 37 01 78 87

Rovviltregioner

Region 1 omfatter Rogaland og Vestland fylker og Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Vennesla og Åseral kommuner. 

Region 2 omfatter Vestland og Telemark fylke og Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Drammen, Evje og Hornnes, Flesberg, Flå, Froland, Gjerstad, Gol, Grimstad, Hemsedal, Hol, Hole, Iveland, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillesand, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Risør, Rollag, Sigdal, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Øvre Eiker, Ål og Åmli kommuner.