Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Norge er inndelt i åtte rovviltregioner. Agder ligger i dag i to av disse regionene på følgende måte:

Kommunene i tidligere Vest-Agder ligger i Rovviltregion 1 sammen med  Rogaland og Vestland fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 1 ligger hos Statsforvalteren i Vestland.

Kommunene i tidligere Aust-Agder ligger i Rovviltregion 2 sammen med Vestfold og Telemark fylke og kommuner fra tidligere Buskerud (nå Viken) fylke. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 2 ligger hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.03.2019

Rovviltforskriften - endring av periode for lisensfelling av ulv

Regjeringen har vedtatt endring i rovviltforskriften slik at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen nå er fra og med 1. desember til og med 31. mai. Endringen er allerede trådt i kraft.


Publisert 15.03.2019

Gjenåpner kvotejakt på gaupe i et begrenset område i Buskerud og Telemark

Leder av rovviltnemnda i Region 2, i samråd med sekretariatet, gjenåpner kvotejakta på gaupe i et begrenset jaktområde som omfatter enkeltkommuner i Buskerud samt Tinn kommune i Telemark.


Publisert 12.02.2019

Åpner kvotejakt på gaupe i begrenset område

Kvotejakta på gaupe er åpnet igjen i et begrenset jaktområde som omfatter Åmli kommune i Aust-Agder og fem kommuner i Telemark. Kvoten er fem dyr, hvorav ett voksent hunndyr.


Publisert 31.01.2019

Jakt på gaupe i 2019

Aust-Agder og Vest-Agder hører til hver sin rovviltregion, og reglene for jakt på gaupe er derfor forskjellige i de to fylkene. Perioden for jakt i begge fylker er fra 1. februar til 31. mars.


Publisert 18.01.2019

Førebyggjande og konfliktdempande tiltak mot rovviltskadar

Me oppmodar alle som vil søkje om tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak om å søkje så snart som mogleg, helst innan byrjinga av februar. 


Publisert 28.09.2018

Lisensfelling på jerv 2018 – 2019 i Vest-Agder og Aust-Agder

Mandag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv. Jakta varer frem til 15. februar 2019. I rovviltregion 1 (Vest-Agder) kan det felles totalt åtte jerv, mens det i region 2 (Aust-Agder) kan felles to jerv.


Publisert 20.11.2017

Ikke gaupejakt i Aust-Agder i 2018

Rovviltnemnda i region 2 har vurdert kvotejakt på gaupe i møtet den 9. november, og kommet frem til at det ikke skal åpnes for jakt i 2018.


Publisert 31.10.2017

Temakvelder om ulv og ulvejakt

Statens naturoppsyn, Norges jeger- og fiskerforbund og Jakt- og fiskesenteret inviterer til temakvelder med kursing om ulv og ulvejakt i Lyngdal, Åmli, Bø og Sokna.


Publisert 06.10.2016

Ulv skutt i Froland

En ulv ble skutt under lisensjakt ved Oland i Froland kommune på formiddagen 6. oktober 2016.


Publisert 19.09.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt det interkommunale skadefellingslaget i Aust-Agder tillatelse til felling av én ulv i deler av fylket.


Kontaktpersoner

Kontakttelefoner rovvilt

Vakttelefon rovvilt:
409 16 574

Lisensjakt Vest-Agder (region 1):
Infotelefon jerv og ulv: 51 56 89 00

Lisens-/kvotejakt Aust-Agder (region 2):
Infotelefon jerv: 37 01 75 57
Infotelefon ulv: 32 26 67 00
Infotelef. bjørn/gaupe: 37 01 78 87

Rovviltregioner

Region 1 omfatter Rogaland og Vestland fylker og Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Vennesla og Åseral kommuner. 

Region 2 omfatter Vestland og Telemark fylke og Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Drammen, Evje og Hornnes, Flesberg, Flå, Froland, Gjerstad, Gol, Grimstad, Hemsedal, Hol, Hole, Iveland, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillesand, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Risør, Rollag, Sigdal, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Øvre Eiker, Ål og Åmli kommuner.