Infoskriv 7. februar 2022

  • Tildeling og forvaltning av økonomiske virkemidler
  • Odelslovens løsningsrett går foran jordlovens delingsforbud
  • RMP og OBB – endelige satser
  • RMP og OBB – endelig godkjenning
  • Minikurs om skogbeskatning 14. februar
  • Minikurs om vegorganisering 3. mars
  • Kurs i skjøtsel og brenning av lynghei 25.–26. februar
  • Norsk blomsterengdag 21. juni

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2022

Tildeling og forvaltning av økonomiske virkemidler

Årets tildelingsbrev for statlige tilskuddsordninger er sendt kommunenes postmottak. Brevet er mer omfattende enn før. Alle tilskuddsordningene er med. I tillegg til økonomiske rammer er der også en del informasjon om forvaltning og kontroll. Statsforvalteren orienterer om ansvaret som kommunen har for forvaltningen av statlige tilskuddsmidler. Brevet er laget med utgangspunkt i en ny mal fra Landbruksdirektoratet.

Tildelingsbrevet finner du på siden For kommunal landbruksforvaltning, under dokumenter til høyre.

Odelslovens løsningsrett går foran jordlovens delingsforbud

Departementet har send brev om behandling av saker etter jordloven § 12 hvor en odelsberettiget krever den fradelte eiendommen løst på odel.

Les mer i egen artikkel

RMP og OBB – endelige satser

Vi har fastsatt endelige satser for RMP og OBB 2021. De fleste satsene økes med 12 % i forhold til foreløpige satser, med to unntak.

Les om disse og se tabell over forbruket i egen artikkel

RMP og OBB – endelig godkjenning

Husk frist for endelig godkjenning (attestering) i RMP 18. februar!

Fra og med søknadsomgangen 2021 er eStil-RMP endret slik at «endelig godkjenning» av søknaden foretas av en annen enn den som har behandlet («foreløpig godkjent») søknaden, tilsvarende som i PT. Brukerveiledning finner du på siden der du går til fagsystemet.

Fullstendig oversikt over viktige datoer finner du på side 5 i Rundskriv 1/2021 - Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Agder 2021 – forvaltningsansvar og saksbehandling.

Minikurs om skogbeskatning 14. februar

Vi får en kursholder fra Skogkurs til å undervise oss på Teams mandag 14. februar kl. 12.00.–14.00. Una Glende Janson sender innkalling.

Minikurs om vegorganisering 3. mars

Vi får en kursholder fra Skogkurs til å undervise oss på Teams torsdag 3. mars kl. 12.00.–14.00. Una Glende Janson sender innkalling.

Kurs i skjøtsel og brenning av lynghei 25.–26. februar

Agder Villsaulag inviterer både grunneiere og saksbehandlere til kurs med Mons Kvamme fra Lyngheisenteret på Lygra. Kurset starter i Fjellhallen ved Lindesnes fyr fredag 25. februar kl. 16.00. Lørdagen blir det brenning på Jørgenstad om forholdene tillater det. Påmeldingsfrist: 21. februar.

Les mer i egen artikkel

Norsk blomsterengdag 21. juni

NIBIO arrangerer temadag om blomstereng på Landvik. Hold av tirsdag 21. juni om temaet er aktuelt for deg.