Infoskriv 7. april 2022

 • Kontrollplan og saksbehandling av del 1 i PT
 • Ta vare på matjorda
 • Klassifisering av midlertidig omdisponerte arealer
 • Gårdskart-aktuelt 1/22
 • To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket
 • Ny ordning for pelsdyroppdretterne har trådt i kraft
 • Justering i tidligpensjonsordningen for jordbrukere

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2022

Kontrollplan og saksbehandling av del 1 i PT

Kommunen kan starte saksbehandlingen av søknader i PT fra 30. mars. Sjekk dyretallet mot Husdyrregisteret. Stedlig kontroll av dyretall er det også tiden for nå. Men før du starter med å plukke ut søknader til kontroll, må du ha klar kontrollplanen. 

Hva kontrollplanen skal inneholde finner du i Rundskriv 2022-11 Forvaltningsansvar og kontroll, 5. Risikobasert kontroll, Kontrollplan.

Ta vare på matjorda

I nytt jordvernbrev oppfordrer to statsråder kommunene til å lage jordvernstrategier og til å tilbakeføre omdisponerte jordbruksarealer som ennå ikke er nedbygd.

Se egen artikkel

Klassifisering av midlertidig omdisponerte arealer

Tiltak som er gjennomført etter varig eller midlertidig omdisponering av jordbruksareal kan få konsekvenser for klassifisering av arealene. Dermed kan det påvirke arealgrensene etter blant annet konsesjonslov og odelslov.

Se brev fra Landbruks- og matdepartementet datert 02.03.2022 (PDF)

Gårdskart-aktuelt 1/22

Her kan du blant annet lese om:

 • Kurstilbud AR5
 • Info-knapp i Gårdskart
 • Nye kartlag i Gårdskart og Kilden
 • AR5web - klar for alle som ønsker enklere kontinuerlig ajourhold av AR5

Les Gårdskart-aktuelt på nettsiden til NIBIO

To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket

Veilederne for klimatilpasning av jordbruk og skogbruk skal gjøre det enklere for kommunene å finne mulige grep for å ta vare på landbruket gjennom lokalt og regionalt planarbeid.

Du finner veilederne på nettsiden til Miljødirektoratet

Ny ordning for pelsdyroppdretterne har trådt i kraft

Pelsdyroppdretterne kan nå sende krav om erstatning etter det nye regelverket.

Se egen artikkel

Justering i tidligpensjonsordningen for jordbrukere

To nye unntak i beregningen av om inntekten til ektefelle/samboer er under 100 000 kr.

Se egen artikkel