Infoskriv 3. juni 2021

 • Presentasjoner fra nylige møter.
 • Digitalt møte – skogbruk 4. juni.
 • Digitalt AR5-feltkurs 15. juni.
 • Digitalt møte om jordloven og konsesjonsloven 8. september.
 • Ekstraordinært plantetilskudd 2021.
 • Foryngelseskontroll og resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak for 2021.
 • Godkjenner-rolle i eStil PT.
 • Stimuleringstilskudd til veterinærdekning fordelt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.06.2021

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Agder vil framover samle informasjon til kommunal landbruksforvaltning i et informasjonsskriv. Vi legger det ut her på siden for kommunal landbruksforvaltning og sender e-post med lenke, vanligvis torsdag.

Presentasjoner fra nylige møter

Presentasjoner fra møter legger vi vanligvis ut under aktuelt fagområde her på siden "For kommunal landbruksforvaltning". Nå finner du to nye presentasjoner under Jordbruksforvaltning:

 • "Avkorting ved mangelfull gjødslingsplan" ligger i boksen "Produksjonstilskudd og RMP".
 • "SMIL – lokale retningslinjer" ligger i boksen "SMIL".

Digitalt møte – skogbruk 4. juni

Vi inviterer til et kort informasjonsmøte på Teams om koronatilskuddet og litt annet fredag 4. juni kl. 10.30–11.15.

 • Status vårplanting
 • Koronatilskudd til planting. Nye tilskuddskoder, gjennomgang og forklaring i ØKS.
 • Miljøtilskudd – kort info om ordningen
 • Webinar/samlinger høsten 2021.  Kom gjerne med innspill på tema.

NB! Tilskuddskodene i 900-serien ligger klart i øks, lagt inn av Direktoratet, men vi må kvalitetssikre kodene og satsene før dere tar dem i bruk. Det gjelder spesielt de kommunene som har egne NMSK-tilskudd til planting. Vi ønsker derfor at dere venter til fredag før dere begynner å bruke de nye kodene med mindre dere har vært i kontakt med oss først.

Ansvarlige: Una Glende Janson og Karl Gjermund Damli

Digitalt AR5-feltkurs

NIBIO inviterer kommunane i Agder og Rogaland til digitalt AR5-feltkurs tirsdag 15. juni kl. 12–15. Påmeldingsfrist: 8. juni.

Lenke til program og påmelding.

Digitalt møte jordloven og konsesjonsloven 8. september

Landbruksavdelingen inviterer til et uformelt teamsseminar onsdag 8. september kl. 12.00–15.00 der Landbruksdirektoratet ved jurist Chris Roksvåg Pedersen gjennomgår endringene i de to nye rundskrivene til konsesjonsloven og jordloven – M-1/2021 «Konsesjon, priskontroll og boplikt» og M-2/2021 «Driveplikt, omdisponering og deling». 

Mer informasjon om de nye rundskrivene finnes på departementets nettside.

Vi legger opp til en gjennomgang av spørsmål fra deltakerne etter hver bolk av seminaret. Dere må gjerne sende inn spørsmål allerede nå.

Ekstraordinært plantetilskudd 2021

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 28. mai en midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddet er 1,20 kr per plante. 

Justerte satser NMSK 2021

Forhåndssøknad skal sendes til Landbruksdirektoratet innen 11. juni 2021. 

Siste frister for å søke om tilskudd vårplanting 2021 er

 • for skogeier som planter eller organiserer og administrer planting selv 01.09.2021
 • for sentrale aktører og andre næringsaktører 31.07.2021

Se mer informasjon og vedlegg i egen artikkel.

Foryngelseskontroll og resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2021

Det er kommunenes ansvar å følge opp ordningene som tidligere, og det er viktig at begge blir fulgt opp på en god måte.

For å komme ajour med kontrollfeltene før fristen anbefaler vi kommunene å starte med dette arbeidet allerede i vår-/sommerhalvåret, og utføre eventuelle høstkontroller i god tid før snøen legger seg.

Frist for innrapportering i ØKS er 1. desember.

Se mer informasjon og vedlegg i egen artikkel.

Godkjenner-rolle i eStil PT

Nå skal to ulike personer sette produksjonstilskuddssøknader til foreløpig godkjent og endelig godkjent / attestert. Det blir da likt i Agros og eStil.

Dere som ennå ikke har meldt fra om hvem som skal ha denne godkjenner-rollen, må sende e-post til Anne Kari Birkeland eller Kjellfrid Straume. Husk at overordnet til den som skal ha godkjenner-rollen må sende e-posten eller stå på kopi.

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning fordelt

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning i kommunene er nå fordelt. Tilskuddet skal «bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder».

Agder fikk 1,075 mill. kr til fordeling etter søknad.

Fordelingen mellom kommunene og vaktdistriktene som har søkt er oppsummert i eget brev til Landbruksdirektoratet.