Infoskriv 23. september 2021

  • RMP – informasjon om viktige datoer
  • Teamsmøte om veterinær- og velferdsordningene
  • Webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern
  • Saksbehandling – miljøtiltak i skogbruk
  • Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.09.2021

RMP – informasjon om viktige datoer

Lenke til viktige datoer i forbindelse med forvaltning av RMP-ordningen

Lenke til regelverk for RMP i Agder

Teamsmøte om veterinær- og velferdsordningene

Tid: tirsdag 19. oktober kl. 10–11.

Vi vil gjennomgå saksbehandlingsrutiner, ansvarsfordeling og status rundt sykdomsavløsning, tidligpensjon, landbruksvikarordningen, veterinære vakt- og stimuleringstilskudd og veterinære reiser.

Er det spesielle ting dere ønsker fokus på, så meld gjerne tilbake til Unni og/eller Branka

Invitasjon med lenke og mer detaljert program kommer senere.

Webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern

NIBIO og Statsforvalterne i Agder og Rogaland inviterer til webinar 11. og 18. november kl. 9–11.

Dag 1 omhandler landsdekkjande kartgrunnlag, arealressurskart AR5 og dyrkbar jord. I tillegg blir det informasjon om nedbygging av jordbruksareal, samt demo av Arealbarometer og kart og funksjonalitet i Kilden.

Dag 2 omhandler jordsmonnkart for de kommuner som har dette og hvordan dette kan benyttes til å verdsette og klassifisere jordbruksarealer der jordressursen blir veid opp mot andre hensyn.

Påmeldingsfrist: 9. november.

Lenke til program og påmelding på nettsiden til Statsforvalteren i Rogaland

Saksbehandling – miljøtiltak i skogruk

Utfyllende informasjon og eksempler på saksbehandling knyttet til miljøtilskuddet i skogbruk finner du under Skogbruksforvaltning, i høyre kollone, under Miljøtilskudd.

Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Landbruksdirektoratet lyser no ut om lag 7,2 millionar kroner til nasjonale prosjektmidlar i landbruket med søknadsfrist 27. oktober.

Lenke til saken på regjeringen.no

Lenke til utlysningen på Landbruksdirektoratets nettside