Infoskriv 21. mars 2022

  • Teamsmøte om vei 22. mars
  • Møte om avkorting – feilopplysning og gjødslingsplan
  • Webinar om nedbrytbar plast
  • Stimuleringstilskudd kommunale veterinærtjenester 2022
  • Tilskuddsdatabasen til Landbruksdirektoratet tilbake
  • Fullført retur av tekniske tegninger

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.03.2022

Teamsmøte om vei 22. mars

Tirsdag 22. mars kl. 10.00–12.00. Føringer av veisøknader i fagsystemet i ØKS og utbetaling av tilskudd og skogfond. Innkalling er sendt fra Una Glende Janson.

Møte om avkorting – feilopplysning og gjødslingsplan

11. mai kl. 12.00–15.00. Rådhuskvartalet, Kristiansand. Avkorting ved feilopplysning og mangelfull gjødslingsplan. Eksempler fra PT. Påmelding innen 4. mai. (Svar på innkalling fra Kjellfrid Straume.)

Webinar om nedbrytbar plast

23. mars kl. 13.30–15.00 arrangerer Forum landbruksplast m.fl. webinar.

Lenke til informasjon hos Forum landbruksplast

Stimuleringstilskudd kommunale veterinærtjenester 2022

Kommuner og vaktdistrikt kan søke tilskudd for å sikre stabil tilgang til veterinærtjenester på dagtid – søknadsfrist 1. april.

Les mer i egen artikkel

Tilskuddsdatabasen til Landbruksdirektoratet tilbake

Her kan du søke opp sum produksjonstilskudd, avløsertilskudd og pristilskudd for ett foretak eller en kommune:

Tilskudd til jordbruksforetak 

Merk at antall foretak er inkludert foretak med kun pristilskudd og kan dermed være høyere enn antall godkjente produksjonstilskuddssøknader.

Du kan også finne siden via snarveien Statistikk nederst på framsiden til Landbruksdirektoratet. Søkemuligheten har vært borte siden direktoratet fornyet nettsidene sine.

Fullført retur av tekniske tegninger

Nå er nesten 2000 tekniske tegninger returnert til sine eiere. Takk for all hjelp med adresser!

Rundt  150 av disse (7,5 %) er sendt ut i flere omganger, noe som krevde ekstra jaktrunder i LiB, Kartverket og 1881. Vi fikk også hjelp fra mottakere som meldte om videresending, eller returnerte feilsendte tegninger med opplysninger om dødsfall, nye adresser, nye eiere eller andre gnr/bnr.

I noen kommuner var Posten svært nøye på at adressen skal være helt korrekt, og i de store bykommunene er det mange eiendommer og bygninger som ikke finnes lenger. Derfor har vi fortsatt et lager med «ukjente tegninger», som er registrert på samme sted som før (sfag.svagard.no under fanen Ikke funnet). Har dere lyst og anledning er det bare å ta en ny kikk! Vi vil beholde tegningene ut året før de kastes.

Kontaktperson: Unni Svagård