Infoskriv 18. mars 2024

  • Kommunesamling landbruk 18. april
  • Meir dreneringsmidlar
  • Vipe-tiltak i RMP
  • Melda inn kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen
  • Rapport om tilskot til veterinærreiser
  • Fagskulestudium i frukt og bær
Publisert 18.03.2024

Kommunesamling landbruk 18. april

Torsdag 18. april samlast landbruksforvaltninga på Søgne gamle prestegård. Samlinga startar med fellessesjon med tema innan plan og jus. Om ettermiddagen blir det parallelle sesjonar innan jordbruk og skogbruk.

Påmeldingsfrist er måndag 8. april kl. 12.00.

Lenke til program og påmeldingsside

Meir dreneringsmidlar

Avtalepartane har funne 35 millionar kroner som blir lagt til ramma for drenering.

Sjå artikkel på regjeringen.no

Me forventar ikkje så stor del til Agder og må nok framleis prioritera. Areal til korn, potet og grønnsaker blir prioritert. Andre søknader blir prioritert etter mottatt-dato i Agros.

Kommunane melder inn kor mykje de manglar til innkomne søknader i same skjema som sist og sender dette på e-post til Kjellfrid Straume.

Lenke til skjema for innmelding av behov for dreneringsmidlar

Me har førebels ikkje fått informasjon om når tid midlane blir tilgjengeleg i Agros.

Vipe-tiltak i RMP

Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (vipe) er no inne i RMP. Frist for å jordarbeida vipestriper og melda inn tiltak er 1. april.

Sjå eigen artikkel

Melda inn kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen

Du kan senda forslag til Statsforvaltaren innan 2. april eller til Norsk kulturarv innan 1. mai.

Sjå eigen artikkel

Rapport om tilskot til veterinærreiser

Sjå Landbruksdirektoratets rapport her

Fagskulestudium i frukt og bær

Fagskolen Innlandet, Fagskulen Vestland og Nome vgs. har gått saman om å tilby eit nettbasert studium med samlingar. Søknadsfrist er 15. april.

Lenke til brosjyre