Infoskriv 16. mai 2022

 • Temadag om urbant landbruk 1. juni
 • Fagsamling skog Agder 16. juni
 • Blomsterengdag på Landvik 21. juni
 • Kommunesamling landbruk under planlegging
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet
 • Foreløpige satser for RMP 2022
 • SKART noe forsinket
 • NIBIO inviterer til Markens grøde-forestilling

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2022

Temadag om urbant landbruk 1. juni

Tid: onsdag 1. juni kl. 10.00–16.00.
Sted: Bystyresalen, Rådhuset, Kristiansand.
Påmelding innen 30. mai.

Lenke til program og påmelding finner du i egen artikkel

Fagsamling skog Agder 16. juni

Statsforvalteren planlegger fagsamling skog for privat og offentlig skogforvaltning i Agder.

Tid: 16. juni, kl. 10.00–14.30.
Sted: Skjeggedal, Åmli

Tema:

 • avstandsregulering til rett tid
 • grenseland mellom oppretting av kjøreskader og veivedlikehold
 • kantsoner mot vassdrag og krysning av bekker under drift

Endelig program er under utarbeidelse og vil ettersendes.

Kontaktperson: Trude Engesland

Blomsterengdag 21. juni

Tid: tirsdag 21. juni kl. 09.00–16.30.
Sted: NIBIO Landvik, Grimstad
Påmeldingsfrist: 6. juni kl. 12.00.

Lenke til invitasjon, program og påmelding finner du i egen artikkel

Kommunesamling landbruk under planlegging

Vi satser på å legge kommunesamlingen 2022 til uke 46, dvs. to av dagene 14.–17. november. Meld fra til Kjellfrid Straume snarest dersom der er arrangementer som gjelder flere på noen av disse dagene, så skal vi prøve å styre unna. Sted og dato kommer etter hvert i "møtekalenderen" under For kommunal landbruksforvaltning.

Faglige innspill til slåttemarksarbeidet

Ellen Svalheim fra NIBIO informerer om trua arter i slåttemarka, veiledere for kystlynghei, nettsider til inspirasjon og Norsk blomsterengdag 21. juni på Landvik.

Les egen artikkel

Foreløpige satser for RMP 2022

Statsforvalteren i Agder har i samråd med næringsorganisasjonene vedtatt foreløpige satser for årets søknadsomgang i RMP.

Du finner satsene i egen artikkel

SKART noe forsinket

Feltapp for offentlig skogforvaltning kommer over sommeren.

Informasjon fra Landbruksdirektoratet finner du i egen artikkel

NIBIO inviterer til Markens grøde-forestilling

Vi videreformidler følgende invitasjon fra NIBIO Landvik: 

Til NIBIO Landviks regionale samarbeidspartnere

I forbindelse med 2 landskonferanser på NIBIO Landvik i juni: «Divisjonsmøte Korn og engvekster» (9. juni), og «Blomstereng og kulturlandskapsdagen» (21. juni), har vi fått Visjon Teater med Juni Dahr og Gard Eidsvold til å spille «Markens Grøde» av Knut Hamsun. De har turnert med stykket i 15 år, med regi av Yngve Sundvor for å framføres i låver, se vedlegg. Planene er drøftet med Grimstad kommune som bidrar på ulike vis. I tillegg deltar stiftelsen Ibsen- og Hamsun-dagene med et foredrag som gjør stykket dagsaktuelt for  dagens landbruks- og naturforvaltning. Forestillingen vises også 10. og 11. juni, samt 20. juni, som åpne publikumsforestillinger. Dere inviteres til den 9. juni. (Alternativt 21. juni).

Fra kl. 16.30 serveres det grillmat i hagen på stasjonen, og fra ca. kl. 17.45 rusler vi oppover mot Hommedals-låven mens forskere forteller om forsøkene vi passerer. Foredraget starter kl.18.30, og forestillingen kl. 19.00. Etter forestillingen, fra ca. kl. 20.45 blir det mingling i prestegårdshagen, med smaksprøver fra lokale produsenter.

Billettprisen er kr 365,– og deres deltakelse som gruppe den 9. bestilles samlet på min e-postadresse. Grillmat er priset til kr 100,– per stk.

Billetter til de øvrige publikumsforestillingene bestilles via Grimstad Kulturhus sine nettsider: https://www.grimstadkulturhus.no/kulturprogram/, etter 12. mai. Det er begrenset med plasser på låven, så det er lurt å bestemme seg tidlig.

Mvh. Hogne Prestegård, NIBIO Landvik, arrangementsansvarlig, tlf. 95 96 96 06, e-post: hogne.prestegard@nibio.no