Infoskriv 15. februar 2022

  • Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse 3. mars
  • Sykdomsavløsning – rundskriv
  • RMP og OBB – tidsfrist for endring av kontonummer
  • Endring av kontonummer for skogfondskonto
  • Jordbruk og veksthus kan nå registrere seg for strømstøtte
  • Oppdatert statistikk fra produksjonstilskudd 2021
  • RMP – forslag til ny instruks
  • Kommunerepresentant i strategigruppa for RMP
  • Ny landbruksrådgjevar i Valle

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.02.2022

Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse 3. mars

Konferansen er for deg som er opptatt av hva endrede rammebetingelser betyr for norsk landbruk og matproduksjon.

Tid: Torsdag 3. mars kl. 09.00–13.00.

Påmelding innen 1. mars via Landbruksdirektoratets nettside.

Sykdomsavløsning – rundskriv

Landbruksdirektoratet har lagt inn flere eksempler i rundskrivene for å gjøre saksbehandlingen enklere.

Se rundskrivene 2022-4 og 2022-5 på Landbruksdirektoratets nettsider.

RMP og OBB – tidsfrist for endring av kontonummer

Vi minner om at frist for endring av kontonummer i Altinn og i LREG-tjenester (kommunen) er fredag 25. februar. Fra og med denne datoen jobber Landbruksdirektoratet med å tilrettelegge for hovedutbetalingen.

I følge Landbruksdirektoratet får søkerne tilskuddsbrevet i tidsrommet mellom 28. februar og 11. mars. Søkerne får tilskuddet utbetalt til konto innen fredag 11. mars 2022.

Endring av kontonummer for skogfondskonto

Tidligere har skogeierne kunne sende inn nytt bankkontonummer til kommunen via et papirskjema med en påfølgende to-trinns-godkjenning fra Statsforvalteren.

Dersom skogeier har byttet bankkontonummer, er det nå kun skogeier selv som kan endre dette via innlogging på sin skogfondskonto på nett.

Se egen artikkel

Jordbruk og veksthus kan nå registrere seg for strømstøtte

For å bli med på første utbetalingsrunde, må innmeldingen skje innen 17. februar. Siste frist for å registrere seg for strømstøtten er 15. mai 2022.

Se egen artikkel

Oppdatert statistikk fra produksjonstilskudd 2021

Vi har tatt ut data fra 2021-omgangen i produksjonstilskudd. Du finner dokumentet Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i Agder 2021 på siden Statistikk.

Vi kommer med ny oppdatering i mars, når vi har fått leveransedataene for 2021. Planen er da å legge ut tilsvarende oversikt for den enkelte kommune også.

RMP – forslag til ny instruks

Landbruksdirektoratet har sendt forslag til ny instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket på høring til statsforvalterne.

Vi tar imot innspill fra kommunene innen 3. mars.

Høringsnotatet og mer informasjon kan du lese i egen artikkel

Kommunerepresentant i strategigruppa for RMP

Er du interessert i å være kommunerepresentant i RMP-gruppa under kommende revisjon? Arbeidet pågår fra ca. august 2022 til vi er ferdige med nytt regionalt miljøprogram for jordbruket i Agder 2023–2026. Vi ønsker en kommunerepresentant som både er interessert og som har mulighet til å bruke litt tid på arbeidet. 

Frist for å komme med forslag er 3. mars. Så kommer vi tilbake til hvem som blir valgt. 

Strategigruppa for RMP for Agder er administrert av Ellen Synnøve Eskeland og Solfrid Mygland hos Statsforvalteren. Både næringsorganisasjonene i jordbruket, NLR Agder og administrasjonen i Agder fylkeskommune er fast representert i strategigruppa. Ann Elin Teksdal var kommunerepresentant ved forrige rullering. Vi ser at det i revisjonsperiodene er nyttig å utvide gruppa med en representant fra kommunene, siden dere er saksbehandlere i første instans. 

Ny landbruksrådgjevar i Valle

Me har fått ein ny kollega i landbruksforvaltninga i Agder. Knut Gunnar Solli starta i dag som landbruksrådgjevar i Valle kommune. Velkommen!