Endring av kontonummer for skogfondskonto

Fra og med januar 2022 må skogeier selv endre bankkontonummer tilknyttet skogfondskontoen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.02.2022

Tidligere har skogeierne kunne sende inn nytt bankkontonummer til kommunen via et papirskjema med en påfølgende to-trinns-godkjenning fra Statsforvalteren.

Dersom skogeier har byttet bankkontonummer, er det nå kun skogeier som selv kan endre dette via innlogging på sin skogfondskonto på nett.

Se ny veileder til hvordan skogeier kan endre bankkontonummer på skogfondskontoen

Vanlige årsaker til at skogeier har problemer med å endre kontonummer

Landbruksdirektoratet ser at det er en del supportsaker i forbindelse med endring av kontonummer. De anbefaler alle å lede skogeier gjennom Skogfond på nett siden skogeier må inn der for å lagre kontonummer til skogfondskontoen etter å ha registrert kontonummer i "Mitt kontonummer".

Til nå er dette de vanligste årsakene til at skogeier ikke får endret kontonummer på skogfondskontoen (i prioritert rekkefølge):

  1. Skogeier prøver å lagre kontonummer på foretak i "mitt kontonummer" De fleste s-konti er knyttet til en person og ikke et foretak. (Steg 3 i veilederen.)
  2. Skogeier registrerer kontonummer riktig i "Mitt kontonummer", men utfører ikke lagringen i Skogfond på nett. (Steg 7 i veilederen.)
  3. Skogeier bruker nettleseren Internet Explorer. Denne nettleseren er på vei ut og sliter med noen nettsider på grunn av dette.

Tilfeldig nettleserfeil. Ofte forårsaket av at nettleseren har lagret spor av tidligere innlogginger i andre program/løsninger. Her kan det hjelpe å starte nettleseren på nytt eller slette nettleserdata.