Engasjerende fellesmøte om tørkeutfordringene i Agder

Aktører under møtet, fra venstre: Silje Lunden Gotehus fra Statsforvalteren i Agder, melkebonde Terje Birkeland, daglig leder Inger Birkeland Slågedal og grovfôrrådgiver Josefa Andreassen Torp fra NLR Agder. Foto: Tore Haugum / Statsforvalteren i Agder.

En aktiv forsamling av bønder, rådgivere og representanter fra forvaltningen møttes for å diskutere en krevende situasjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.06.2023

75 personer møtte opp i Majorstuen på Evjemoen 16. juni mens 50 fulgte møtet digitalt. Møtet ble arrangert av Norsk landbruksrådgiving Agder i samarbeid med Statsforvalteren, Agder bondelag, bonde- og småbrukarlaget, FKRA, Fiskå, TINE, Nortura og Tyr. 

Tilskudd ved produksjonssvikt

Silje Lunden Gotehus fra Statsforvalteren i Agder informerte først om ordningen «tilskudd ved produksjonssvikt» (tidl. erstatning for avlingssvikt). Det er per 22. juni kommet ca. 260 meldinger om mulig avlingssvikt i Agder, og antallet meldinger øker daglig. Til forskjell fra i fjor er store deler av Agder rammet av tørken. De fleste av meldingene i vårt fylke gjelder vekstgruppen «grovfôr for foretak m/husdyr». Hovedtema for innlegget var hva det er viktig for bonden å gjøre nå. Det ble lagt vekt på å raskt melde inn mulig avlingsskade via det nye meldingssystemet i Altinn og å føre beite- og fôringslogg.

Råd fra NLR

Rådgivere fra NLR Agder gav tips og råd om hva man kan gjøre ved tørke, erfaringer med vanning og hvordan den enkelte kan håndtere krisesituasjoner. Svein Lysestøl og Josefa Andreassen Torp oppfordret til å tenke kvantitet fremfor kvalitet, fordi struktur blir kostbart i år.

Jan Karstein Henriksen delte sine erfaringer med vanningsøkonomi og investeringer i vanningsanlegg og hvordan dette slår ut ved ulike jordtyper. Han konkluderte med at nyinvestering er lønnsomt ved tørkesvak og middels tørkesterk jord og at det er økonomi i å vanne gras og korn dersom man har billig trykkvann.

HMS-rådgiver Jørund Saaghus oppfordret til å ta vare på seg selv i krisetider og poengterte hvor viktig det er å få nok søvn, mat og drikke og å pleie sosialt nettverk. 

Praktiske erfaringer med vanning

Melkebonde Terje Birkeland delte sine praktiske erfaringer med vanning. Han la ikke skjul på at vanning er mye arbeid og kostnadskrevende, men like fullt nødvendig for å kunne opprettholde den driften han har i dag. Han oppfordret til å starte tidlig med vanningen og prioritere den beste enga.

Plansjer fra møtet finner du på nettsiden til NLR Agder