Godt samarbeid om utvalgte kulturlandskap i Agder

En del av aktiviteten koordineres i jevnlige møter mellom kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren.

Publisert 08.11.2022

Etter at kommunene fikk forvaltningsansvaret for ordningen utvalgte kulturlandskap (UKL), har vi hatt ei samarbeidsgruppe på fylkesnivå. I gruppa deltar kommunene som har UKL-områder (Farsund, Valle og Tvedestrand), Agder fylkeskommune ved kulturminnevern og Statsforvalteren ved miljøvern og landbruk. I tillegg har UKL-områdene sine arbeidsgrupper der de blant annet diskuterer tilskuddssøknadene.

Fylkesgruppa samarbeider om å lage en årsplan tidlig på nyåret – med planlagte arrangementer i områdene, felles arrangementer og flere digitale møter gjennom året. Sistnevnte er viktig for å utveksle erfaringer, informere og inspirere hverandre. Årsplanen inneholder også kurs og samlinger som andre arrangerer og som kan være aktuelle for oss i UKL-arbeidet.

Bildet er fra videomøte 25. oktober 2022, der praten gikk livlig om blant annet årets søknadsomgang og arbeidet med oppdatering av forvaltningsplanene – sistnevnte «maser» vi hos Statsforvalteren stadig om. Kommunene ønsker mer tid til å jobbe bedre med UKL-ordningen, og de forsøker hele tiden å rasjonalisere arbeidet. Vi synes at kommunene gjør en god UKL-jobb i en hektisk arbeidshverdag! På årets siste møte kunne vi krysse av for alle punktene i årets plan og konstatere at det har vært et aktivt UKL-år i Agder.

Fra videomøtet 25. oktober 2022. Øverst fra venstre: Ragnhild Dietrichson, Agder fylkeskommune, kulturminnevern og kulturturisme og Aud Irene Vatland, UKL Vest-Lista i Farsund kommune. Nederst fra venstre: Hans Magnus Sætra, UKL Furøya i Tvedestrand kommune, Knut Gunnar Brokke Solli, UKL Rygnestad og Flateland i Valle kommune og Marie Bjelland, Statsforvalteren i Agder, miljøvernavdelingen.
Fra videomøtet 25. oktober 2022. Øverst fra venstre: Ragnhild Dietrichson, Agder fylkeskommune, kulturminnevern og kulturturisme og Aud Irene Vatland, UKL Vest-Lista i Farsund kommune. Nederst fra venstre: Hans Magnus Sætra, UKL Furøya i Tvedestrand kommune, Knut Gunnar Brokke Solli, UKL Rygnestad og Flateland i Valle kommune og Marie Bjelland, Statsforvalteren i Agder, miljøvernavdelingen. Foto: Ellen Synnøve Eskeland / Statsforvalteren i Agder, landbruksavdelingen.

Kontaktpersoner