Flott nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap

Bakkemurer og landskapskjøttere.
Bakkemurer og landskapskjøttere. Foto: Sissel Andreassen.

Involverte i Agders tre UKL-områder møttes på Furøya i Tvedestand.

Publisert 14.09.2022

Arbeidsgrupper og grunneiere fra Vest-Lista, Rygnestad og Flateland samt Furøya var samlet 25. august for å bli kjent med Agders nyeste UKL-område. Dette ble en vakker sensommerdag med interessant historiefortelling og nyttig erfaringsutveksling. Arrangør var Statsforvalteren i Agder og Tvedestrand kommune.

Furøya har en fasinerende historie fra 1700–1900-tallet da en skipsrederfamilie eide øya og brukte den som sommersted. Ved hjelp av forpakter drev de med husdyrhold og jordbruk. I deres tid ble mesteparten av kulturlandskapet skapt, og alle bygningene kom til. Bygningene avspeiler store sosiale skiller.

Ordfører Marianne Landaas fortalte at i hennes barndom var øya nokså gjengrodd og at det ikke var tillatt å gå i land. Statsforvalter Gina Lund fortalte at hun jobbet i regjeringsapparatet og bidro til at Furøya i 1993 ble kjøpt av Miljøverndepartementet til allmennhetens beste.

Ved den store eika.
Ved den store eika. Foto: Sissel Andreassen.

Tradisjonell drift er gjenopptatt, og øya er full av kulturlandskapsgodbiter, for eksempel slåttmark og hule eiker av «svært høy kvalitet» i tillegg til hagemark og artsrike strandenger. Dessuten er det mange flotte steingjerder, bakkemurer, fegate og en stor freda bygningsmasse som det stadig er restaureringsprosjekter på.

UKL-området er et statlig sikret friluftsområde, og det er lagt til godt til rette for allmennheten med stier, brygger, restaurantdrift om sommeren. Turistforeningen drifter gjestehuset som DNT-hytte. Furøyas venner gjør en betydelig innsats for å forvalte området sammen med eierne, Furøya IKS. Ragg AS er også en svært viktig aktør som bidrar til skjøtsel av UKL-området. 

Bildeforedrag i Den store låven.
Bildeforedrag i Den store låven. Foto: Sissel Andreassen.

Etter en flott vandring i kulturlandskapet med informasjon og meningsutveksling om restaurering, skjøtsel osv. var det bildeforedrag med Oskar Puschmann i Den store låven. Denne delen av arrangementet var åpent for allmennheten.

Takk til kommunen og de som stilte opp og bidro til en lærerik og hyggelig dag!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.