Flott nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap

Bakkemurer og landskapskjøttere.
Bakkemurer og landskapskjøttere. Foto: Sissel Andreassen.

Involverte i Agders tre UKL-områder møttes på Furøya i Tvedestand.

Publisert 14.09.2022

Arbeidsgrupper og grunneiere fra Vest-Lista, Rygnestad og Flateland samt Furøya var samlet 25. august for å bli kjent med Agders nyeste UKL-område. Dette ble en vakker sensommerdag med interessant historiefortelling og nyttig erfaringsutveksling. Arrangør var Statsforvalteren i Agder og Tvedestrand kommune.

Furøya har en fasinerende historie fra 1700–1900-tallet da en skipsrederfamilie eide øya og brukte den som sommersted. Ved hjelp av forpakter drev de med husdyrhold og jordbruk. I deres tid ble mesteparten av kulturlandskapet skapt, og alle bygningene kom til. Bygningene avspeiler store sosiale skiller.

Ordfører Marianne Landaas fortalte at i hennes barndom var øya nokså gjengrodd og at det ikke var tillatt å gå i land. Statsforvalter Gina Lund fortalte at hun jobbet i regjeringsapparatet og bidro til at Furøya i 1993 ble kjøpt av Miljøverndepartementet til allmennhetens beste.

Ved den store eika.
Ved den store eika. Foto: Sissel Andreassen.

Tradisjonell drift er gjenopptatt, og øya er full av kulturlandskapsgodbiter, for eksempel slåttmark og hule eiker av «svært høy kvalitet» i tillegg til hagemark og artsrike strandenger. Dessuten er det mange flotte steingjerder, bakkemurer, fegate og en stor freda bygningsmasse som det stadig er restaureringsprosjekter på.

UKL-området er et statlig sikret friluftsområde, og det er lagt til godt til rette for allmennheten med stier, brygger, restaurantdrift om sommeren. Turistforeningen drifter gjestehuset som DNT-hytte. Furøyas venner gjør en betydelig innsats for å forvalte området sammen med eierne, Furøya IKS. Ragg AS er også en svært viktig aktør som bidrar til skjøtsel av UKL-området. 

Bildeforedrag i Den store låven.
Bildeforedrag i Den store låven. Foto: Sissel Andreassen.

Etter en flott vandring i kulturlandskapet med informasjon og meningsutveksling om restaurering, skjøtsel osv. var det bildeforedrag med Oskar Puschmann i Den store låven. Denne delen av arrangementet var åpent for allmennheten.

Takk til kommunen og de som stilte opp og bidro til en lærerik og hyggelig dag!