Lisensfelling ulv stanses midlertid i deler av region 6 Midt Norge

Ut fra den forvaltningsmerka ulven med individnr.: V1157 sin områdebruk den siste tiden er det behov for å midlertidig stanse lisensfelling av ulv i deler av region 6.

Publisert 03.04.2024

Fra og med 3. april 2024 kl. 16:05 avgrenses lisensfellingsområdet for ulv i region 6 Midt Norge slik:

Områder der lisensfellingen av ulv stoppes midlertidig er de deler av Oppdal kommune som ligger sør for FV70 og øst for E6.

Lisensfelling fortsetter som normalt i de øvrige områdene i regionen.

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse av 27. november 2023 om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår».  Mer informasjon om lisensfelling av ulv i region 6 her.

V1157 er en hannulv av finsk-russisk opphav, og er en genetisk viktig ulv. Den ble først påvist i Sverige ved DNA 19. oktober, og videre i Engerdal den 10. desember og Rendalen den 14. desember 2023. Den ble forvaltningsmerket av Statens naturoppsyn den 18. desember 2023, etter beslutning fra Klima- og miljødepartementet via Miljødirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.