Møte rovviltnemnda region 6 26. mai 2023

Fredag den 26. mai fra kl 10.00 gjennomføres det møte i rovviltnemnda på Quality hotell Værnes i sentrum av Stjørdal

Publisert 22.05.2023

Saksliste:

10/23 Godkjenning av innkalling og saksliste og møteprotokoller fra den 21. mars 2023.

11/23 Referat- og orienteringssaker

  • Orientering om ekstraordinære uttak jerv og registrerte ynglinger region 6 2023
  • Status for kunnskapsinnhenting – konkurransegrunnlag droneprosjekt
  • Post til nemnda
  • Møtedeltagelse siden forrige møte
  • Søknader om skadefellingstillatelse

12/23 Kvote for lisensfelling av jerv i region 6 2023/2024

13/23 Kvote for betinget skadefelling av jerv, gaupe og ulv i region 6 2023

14/23 Felles forvaltning av den sørvestlige jervebestanden

15/23 Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

16/23 Eventuelt

Fullstendig saksliste med saksfremlegg og vedlegg kan lastes ned i venstremenyen.

Tilhørere/observatører kan delta digitalt på Teams. De som øsnker å delta via Teams må melde fra på e-post til: inga.stamnes@statsforvalteren.no innen torsdag 25. mai kl 13.00.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.