Møte i Rovviltnemnda region 6 den 17. mars 2022

Rovviltnemnda i region 6 avholder møte den 17. mars 2022, på Scandic Nideleven i Trondheim. Tidspunkt 11.00 - 15.30.

Publisert 15.03.2022

Saksliste til møtet den 17. mars 2022

 

 • 09/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 10/22 Referat og orienteringssaker
  • NINA presentere gaupeprosjektet på Nordmøre
  • NINA presenterer kongeørnprosjektet på Fosen
  • Resultat lisensfelling jerv
  • Status kvotejakt gaupe 2022 og lisensfelling ulv 2021/2022
  • Post til nemnda
  • Møtedeltagelse siden forrige møte
  • Søknader om skadefellingstillatelse
 • 11/22 Klage på tildeling av reservekvote for jerv
 • 12/22 Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2022
 • 13/22 Anbefaling til Miljødirektoratet ekstraordinært uttak av bjørn
 • 14/22 Eventuelt

 

De som ønsker å delta under møtet bes sende påmelding til sekretariatet innen tirsdag 15. mars kl 15.00. Påmelding sendes til e-post: insta@statsforvalteren.no.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.