Møte i rovviltnemnda 23. mai 2022

Rovviltnemnda i region 6 avholder neste møte den 23. mai 2022. 

Møte avholdes på Scandic Solsiden i Trondheim. Tidspunkt: kl 12.15 – 15.30. Lunsj kl 11.30.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.05.2022

Saksliste

 • 16/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 17/22 Referat og orienteringssaker
  • Resultat kvotejakt på gaupe 2022 og status lisensfelling ulv 2021/2022
  • Ekstraordinære uttak av jerv og registrering av ynglinger 2022  
  • Status for kunnskapsinnhenting – konkurransegrunnlag droneprosjekt.
  • Møtedeltagelse siden forrige møte:
  • Post til nemnda
  • Søknader om skadefellingstillatelser
  • Orientering om aktuelle saker fra Miljødirektoratet
  • Orientering om aktuelle saker fra Statens Naturoppsyn
  • Årsrapport 2021
 • 18/22 Kvote for lisensfelling av jerv i region 6 2022/2023
 • 19/22 Kvote for betinget skadefelling av jerv, gaupe og ulv i region 6 2022
 • 20/22 Forslag på kvote for betingede skadefelling og lisensfelling av bjørn i region 6 2022’
 • 21/22 Eventuelt

 

De som ønsker å delta som tilhørere under møtet bes sende påmelding til sekretariatet innen torsdag 19. mai kl 15.00. Påmelding sendes til e-post: insta@statsforvalteren.no.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.