Møte i rovviltnemnda 21. mai 2021

Møtet i rovviltnemnda for region 6 avholdes digitalt via Teams 21. mai 2021 kl 08:30 - 10:00

Publisert 16.03.2021

Saker som skal behandles i møte er følgende: 

  • Sak 20/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.   
  • Sak 21/21 Referat- og orienteringssaker.   
  • Sak 22/21 Kvote lisensfelling av jerv i region 6 i 2021.  
  • Sak 23/21 Klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6 i 2021.    
  • Sak 24/21 Eventuelt.

Dersom du ønsker å være tilhører under møtet kan du kontakte sekretær for nemnda via e-post til insta@statsforvalteren.no  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.