Anskaffelse av utredning: "Bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen i rovviltregion 6

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ønsker å skaffe til veie ny kunnskap om bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen, og har sendt ut konkurransegrunnlag på prosjekt "Bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen i rovviltregion 6"

Publisert 03.05.2022

Rovviltregion 6 får årlig søknader om tilskudd til innkjøp og bruk av drone som forebyggende og konfliktdempende tiltak (heretter kalt ‘FKT-tilskudd’) i beitenæringen. På generelt grunnlag har en vært tilbakeholdne med å innvilge FKT-tilskudd til innkjøp av hjelpemidler som i utgangspunktet anses som hjelpemidler for normal drift, uten tapsforebyggende effekt. Det finnes imidlertid lite forskning og erfaring om hvorvidt bruk av drone kan fungere som et forebyggende tiltak mot rovviltskader. Med den økende interessen for bruk av drone for dette formålet, ser rovviltnemnda at det er hensiktsmessig med et prosjekt som kan gi innsikt i potensiell nytteverdi av droner i forebyggende arbeid mot rovviltskader.

 

For nærmere beskrivelse av leveransen og frister, se konkurransegrunnlag med tilhørende vedlegg.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.