Nytt regionalt skog- og klimaprogram for Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag har nå fastsatt et nytt skog- og klimaprogram (RSK) for Trøndelag som gjelder fra 2022 til og med 2024. RSK gir en oversikt over status og utfordringer for skogbruket i Trøndelag, sett fra statsforvalterens perspektiv. Det nye skog- og klimaprogrammet er en revisjon av RSK 2019-2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.05.2022

Innsatsområdene i den nye versjonen er i all hovedsak de samme som i forrige versjon av RSK: Framtidig virkesproduksjon, karbonopptak og -lagring, tilgang til hogstmoden skog på kort sikt og ivaretakelse av miljøhensyn. Forskjellene fra forrige RSK er at vi har oppdatert statistikken, lagt til nye tiltak og lagt mer vekt på innsatsområdet miljøhensyn.

Faggruppe skogbruk begynte arbeidet med å revidere RSK høsten 2021. Vi presenterte det på fagråd skogbruk i februar, og etterpå fikk medlemmene av fagrådet komme med innspill. Vi fikk inn flere innspill. Vi har nå gått gjennom innspillene, og gjort noen justeringer på dokumentet. Programmet ble presentert og diskutert på Landbruksforum Trøndelag 20. mai. Regionalt skog- og klimaprogram 2022-2024 er nå fastsatt.

Regionalt skog og klimaprogram 2022-2024

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.