Oppdraget som settestatsforvalter for reindriftssaker er snart sluttført

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg.

Landbruks- og matministeren sier takk for innsatsen til Statsforvalterne.

Publisert 30.06.2023

I august 2022 etablerte Landbruks- og matdepartementet et prosjekt for behandling av utestående saker på reindriftsområdet. Bakgrunnen var at Statsforvalteren i Troms og Finnmark hadde bygd opp restanser på grunn av en utfordrende arbeidssituasjon.

Statsforvalterembetene i Nordland og Trøndelag ble oppnevnt som settestatsforvaltere og fikk i oppdrag å behandle søknader om tilskudd, om gjeterhytter og om gjerder og anlegg. Det ble satt en frist til 1. juli 2023.

I all hovedsak vil sakene være ferdig behandlet innen fristen. Det gjenstår noen saker som gjelder gjerder og anlegg der det er behov for å innhente mer informasjon, og Settestatsforvalterne skal jobbe videre med disse sakene utover høsten.

- Statsforvalterembetene i Nordland og Trøndelag har gjort en betydelig innsats for å avhjelpe sine kollegaer i Troms og Finnmark i en krevende situasjon. Dette er et godt eksempel på at forvaltningen kan jobbe «på tvers» og med utmerket kvalitet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.