Nasjonal jordvernpris 2023 - kandidater fra Trøndelag?

Statsforvalteren ønsker forslag til kandidater fra Trøndelag til nasjonal jordvernpris innen 24. mars. Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet.

Publisert 14.03.2023

Formål og målgruppe

Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi og i 2021 en oppdatert nasjonal jordvernstrategi. Et av tiltakene i jordvernstrategien var å etablere en nasjonal jordvernpris. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark.

Statsforvalteren er oppfordret til å sende inn kandidater fra eget fylke til Landbruks- og matdepartementet innen 1. april. Vi ønsker derfor forslag til kandidater som fortjener jordvernprisen i 2023.

Hvordan foreslå kandidater?

Kandidatene som foreslås til prisen må være en kommune eller fylkeskommune (eventuelt i samarbeid med andre) i Trøndelag.

Forslag på kandidater må sendes inn til oss innen fredag 24. mars.

Statsforvalteren vil gjennomgå alle forslagene og vurdere å fremme en kandidat fra Trøndelag til den nasjonale jordvernprisen 2023. Følgende vil bli vektlagt i utvelgelsen:

  • Konkrete, oppnådde resultater
  • Gode, planlagte tiltak
  • Konkrete informasjonsprosjekter
  • Nyskapende prosjekt og verktøy for jordvern
  • Integrering av jordvernhensyn i ulike prosesser
  • Andre forhold som tilsier at jordvern blir prioritert høyt

Mer info finnes på departementets nettside.  Der ligger også statuttene for prisen. 

Begrunnede forslag sendes elektronisk til anna.alstad@statsforvalteren.no.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner