Autorisasjon plantevern

Mattilsynet har hovedansvaret for autorisasjonsordningen. De har også ansvar for å gi instruks og retningslinjer til Statsforvalterens landbruksavdelinger eller den enkelte kommune samt ansvar for å sende ut autorisasjonsbevis.

 

Statsforvalterens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke har det overordnede ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket og arrangert praksisdag. Videre har de ansvar for tilsyn med og koordinering av kursvirksomheten og skal godkjenne alle lærere/instruktører. Oppgaven med å arrangere kurs og praksisdag kan delegeres til andre.

Autorisasjon for bruk av plantevernmidler kan gis personer som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg er det krav om at man må ha fylt 18 år og kan dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Se yrker som er berettiget autorisasjon på Mattilsynets nettsider.

Dersom du er i tvil om du er berettiget autorisasjon i ditt yrke anbefaler Mattilsynet at du tar kontakt med landbrukskontoret i din kommune for å avklare dette før du melder deg på et autorisasjonskurs.

Kursholdere: Norsk Landbruksrådgiving, Mære Landbruksskole

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Lenker